De muzieksector in de coronacrisis: een aantal tips #5

Het kabinet heeft logischerwijs een aantal maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Deze hebben echter een grote impact op het openbare leven en ook de muzieksector staat voor langere tijd vrijwel stil. Vele honderden afgelaste shows, poppodia die de deuren plotseling hebben moeten sluiten en vooral heel veel mensen die hun werk niet of nauwelijks meer kunnen uitvoeren. Dat dit een grote klap is voor de sector staat vast.

Maar wat kan er weer wel en waar kan je terecht als je in de muzieksector zit? Na de tips in deel 1 | deel 2 | deel 3 | deel 4 hebben wij weer een aantal actuele initiatieven, updates en reminders voor je op een rij gezet.

Rijksoverheid – relevante versoepeling maatregelen per 1 juni
Dinsdag 19 mei maakte het kabinet bekend dat theaters, concertzalen en bioscopen vanaf 1 juni hun deuren weer mogen openen. Er gelden wel strikte voorwaarden. Iedereen moet 1,5 meter afstand houden en er mogen maximaal 30 mensen in de zaal zitten.

 

Voor theaters, festivals en concertzalen gelden de bovengenoemde maatregelen ook. De horeca mag vanaf 1 juni ook weer open. Iedereen moet 1,5 meter afstand van elkaar houden, maar er wordt een uitzondering wordt gemaakt voor mensen uit hetzelfde huishouden en mensen die met zijn tweeën komen. Aan het aantal mensen dat in totaal op een terras mag zitten, wordt geen maximum gesteld. Binnen mogen 30 gasten worden toegelaten.

Feestcafés, discotheken en clubs blijven gesloten. Het kabinet vindt het risico op verspreiding daar momenteel nog te groot.

Petitie – Liefde Voor Muziek
De afgelopen jaren waren we gewend onze tijd door te brengen op pleinen, festivals, clubs en in cafés. Altijd was daar livemuziek om de soundtrack van de zomer luister bij te zetten, om te feesten, troost te zoeken of te ontdekken. Nu dreigt dit te stoppen en daarom vragen we je aandacht!

Nederland heeft geweldige muzikanten. Nationaal en internationaal succesvolle sterren in de pop, rock, dance en jazz. Deze kunnen optreden dankzij een groot systeem van professionals. Onze en internationale sterren kunnen schitteren omdat er veel uiteenlopende mensen en bedrijven in de livemuziek sector werken.

Op 12 maart verstomde de livemuziek en de livemuziek industrie zal de laatste zijn die weer op gang mag komen. Veel artiesten, gezonde bedrijven en ZZP’ers hebben geen omzet of inkomen meer. Tienduizenden banen en knowhow dreigen verloren te gaan. Een economische ramp.

Livemuziek bestaat niet alleen uit de artiest die op het podium staat. Ook geluid- en lichttechnici, backliners, podiumbouwers, beveiligers, cateraars, merchandisers, busverhuurders, boekers, managers, programmeurs, zaalbeheerders, tourmanagers, marketeers, promotie- en mediaspecialisten, detailhandelaren en werknemers van platenmaatschappijen vormen een belangrijke schakel in onze live-economie.

Samen leveren zij een belangrijke bijdrage aan de economie en het welzijn van het land.  De ruim 1.100 festivals die Nederland rijk is en de miljoenen bezoekers uit binnen- en buitenland die op de verschillende evenementen afkomen vallen weg en zullen niet snel terugkomen.

Op initiatief van United Independent Music Agencies (UIMA), een in maart 2020 opgericht samenwerkingsverband van zeven Nederlandse muziek agencies, vraagt de gezamenlijke muziekindustrie jou, de muziekliefhebber, de festivalganger, de concert- en clubbezoeker om dit bericht te delen en de petitie te tekenen. Spreek hiermee je steun uit voor het behoud van de livemuziek in Nederland!

Alle #LiefdeVoorMuziekNu handtekeningen worden volgende maand overhandigd aan de politiek in Den Haag.

Nadat de cultuursector pijnlijk hard werd getroffen vonden de secties van de Sena Raad van Aangeslotenen dat zij daarom een taak hebben met concrete plannen te komen. Besloten werd tot een extra tranche Muziekproductiefonds en coulance regeling voor festivals en evenementen. (zie voor uitleg deel 1)

SENA – Muziekproductiefonds
Bij het Sena Performers Muziekproductiefonds kunnen muzikanten sinds jaar en dag subsidie aanvragen om opnamen van een album of ep te bekostigen. Van het aangevraagde bedrag (maximaal €5.000) is 2/3 een gift en 1/3 een renteloze lening. Normaal waren er drie tranches per jaar.

In de extra tranche van het Muziekproductiefonds in april/mei is €831.234 toegewezen aan productiebijdragen. De extra aanvraagronde bleek een overweldigend, maar volgens Sena ook “een pijnlijk succes”.

Bij een beschikbaar bedrag van €300.000 kwamen in enkele weken tijd voor ruim 500 projecten aanvragen binnen voor een bedrag van 2,3 miljoen euro. De sectie uitvoerende kunstenaars heeft daarom besloten nog eens €400.000 extra toe te kennen aan het Muziekproductiefonds voor dit jaar.

Erwin Angad-Gaur, voorzitter Sena Performers: “De ruimte daarvoor bestond mede door het afgelasten van veel door ons gesubsidieerde festivals en projecten. Hoewel wij voor festivals een coulanceregeling hebben ingesteld, op voorwaarde dat de musici als eerste betaald worden, vallen gelden vrij die juist nu het verschil kunnen maken. We hebben daarom besloten dit jaar aanvullend te investeren in het Muziekproductiefonds. Musici zitten werkeloos thuis. Op deze manier kunnen wij hen helpen een negatieve situatie om te zetten in creatie, in iets moois.”

Rijkscultuurfondsen voor makers en instellingen – extra ondersteuning!
Binnen hun bestaande budgetten hebben de zes rijkscultuurfondsen ruimte gemaakt voor specifieke maatregelen, gericht op de verschillende sectoren die zij bedienen. Het gaat om een bedrag van ruim €15 miljoen, dat dit jaar wordt ingezet via bestaande en nieuwe fondsenregelingen.

Dit bedrag is aanvullend op de zogeheten coulancemaatregelen die het Rijk en de fondsen al toepassen (zoals het accepteren van uitstel, verplaatsing, wijziging of potentieel afstel van plannen), de generieke maatregelen van het kabinet (zoals de tegemoetkoming in loonkosten en ondersteuning van zzp’ers) en het door minister Van Engelshoven aangekondigde aanvullend bedrag van €300 miljoen (dat op dit moment gezamenlijk wordt uitgewerkt).

Doel ondersteuning
Deze extra ondersteuning vanuit de rijkscultuurfondsen richt zich vooral op projecten, werk en opdrachten voor makers. Daarnaast is er ruimte voor ondersteuning van instellingen die niet behoren tot de doelgroep van het aanvullend steunpakket van €300 miljoen. Hiermee dragen de rijkscultuurfondsen bij aan het ondersteunen van de totale keten en de borging van talentontwikkeling in de verschillende sectoren en disciplines.

Fonds Podiumkunsten maakt budget vrij
Het Fonds Podiumkunsten maakt budget vrij om de professionele podiumkunsten binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen extra te ondersteunen. Dit gebeurt via bestaande en nieuwe subsidieregelingen.

Met de nieuwe tijdelijke regeling ‘Balkonscènes’ ondersteunt het Fonds initiatieven die kleinschalige live-ervaringen binnen de huidige beperkingen toch mogelijk maken. De regeling is vooral gericht op individuele podiumkunstenaars zoals regisseurs, acteurs, choreografen, dansers, musici maar ook muziek- en theaterauteurs. Er is hiervoor een budget beschikbaar van €500.000. (inmiddels is deze regeling gesloten vanwege overvraag, red)

Bovendien heeft het Fonds veel meer aanvragen ontvangen voor de regelingen ‘Werkbijdrage muziekauteur’ en ‘Werkbijdrage theatertekst’ en verhoogt daarom het beschikbare budget voor beide regelingen naar een totaalbedrag van €607.000.

‘2P: Verbinden produceren en presenteren’ is een regeling die gericht is op samenwerkingen tussen podia en meerjarig ondersteunde gezelschappen en ensembles. Het Fonds Podiumkunsten verbreedt de bestaande regeling; er kan ook worden aangevraagd voor digitale activiteiten die gericht zijn op bijzonder publieksbereik.

Daarnaast kondigt het Fonds op een later moment aanvullende maatregelen aan voor de SRP-, SKIP- en Kernpodia. Dat gebeurt zodra duidelijk is hoe de minister met de extra middelen de ‘cruciale instellingen in de keten die vooral in regio’s en steden de culturele infrastructuur dragen’ zal ondersteunen. Het Fonds Podiumkunsten reserveert hiervoor een bedrag van €3 miljoen.

Meer informatie over de invulling van de maatregelen en regelingen bij de zes rijkscultuurfondsen vind je op: Mondriaan FondsFonds PodiumkunstenFonds voor Cultuurparticipatie | Nederlands LetterenfondsFilmfondsStimuleringsfonds Creatieve Industrie

REMINDER: Dutch Music Export – Corona Support
Nog tot 1 juni 2020 bestaat er de mogelijkheid om een beroep te doen op het DME Corona Hulpfonds via dit online aanvraagformulier.

Dutch Music Export (DME) heeft helaas geconstateerd dat Nederlandse artiesten binnen de popsector in de afgelopen weken regelmatig in financiële problemen zijn geraakt door het afzeggen van buitenlandse concerten en (showcase) festivals door (lokale) buitenlandse overheden, dit als gevolg van de huidige internationale Corona-maatregelen.

Om hulp te bieden aan deze Nederlandse artiesten stelt het Fonds Podiumkunsten nu ook Dutch Music Export in staat om een tegemoetkoming in de geleden schade te vergoeden.

Hoe werkt het?
Op basis van het DME Corona Hulpfonds kan een tegemoetkoming in de kosten worden aangevraagd onder voorwaarde dat er sprake is van annulering van buitenlandse optredens waardoor reeds gemaakte kosten niet konden worden terugverdiend of vanwege extra kosten voor repatriëring uit het buitenland.

Hoe wordt de hoogte van de tegemoetkoming vastgesteld?
Deze is afhankelijk van de hoogte van de kosten alsmede de totale omvang van het aantal aanvragen. DME stelt op dit moment een bedrag van €150.000 beschikbaar waarbij pro rata zal worden gekeken naar de uiteindelijke hoogte van de tegemoetkoming per artiest.

Vanaf 4 mei tot uiterlijk 1 juni 2020 is het mogelijk om een beroep te doen op het DME Corona Hulpfonds via de website van Dutch Music Export. Hiervoor een aanvraag doen of meer info? Kijk dan hier. Voor al je vragen neem je contact op via: info@dutchmusicexport.nl.

Fonds Cultuurparticipatie – Cultuur Van Nu
Heb jij een idee voor een project dat tijdens de coronamaatregelen kunst en cultuur naar de mensen brengt? Organiseer jij samen met een groep cultuurmakers een kleinschalig en vernieuwend project en zoek je nog financiering? Vraag tot max. €5.000 subsidie aan bij de Subsidieregeling Cultuurmakers Van Nu en je hoort al binnen twee weken of je het geld krijgt!

Je bent een cultuurmaker als je in je vrije tijd actief bent op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed of media. Jij wil dus graag zelf aan de slag. Met bijvoorbeeld tekenen, zingen, dansen, dichten, rappen, schilderen, musiceren, schrijven, filmen, acteren, stand-up – noem maar op.

Wie kan subsidie aanvragen?
Je kan via deze regeling subsidie aanvragen als (culturele) instelling zonder winstoogmerk, maar ook als individu. Voorwaarde is dan wel dat je de aanvraag indient met een groep van minimaal drie mensen, om het financiële risico te spreiden.

Waar kijkt het Fonds naar?
De regeling is gericht op kleinschalige projecten, waarin cultuurmakers centraal staan. We vinden het belangrijk dat de deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze doen en dus meer doen dan alleen uitvoeren. Het is ook belangrijk dat je aanvraagt voor iets nieuws, dat niet al onderdeel is van je reguliere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een jaarlijks eindconcert. Maak dus in je aanvraag duidelijk wat er voor jullie bijzonder of nieuw is aan het project en wat de rol van de cultuurmakers is.

Praktische voorwaarden:
Je project start niet eerder dan 8 weken na het indienen van je aanvraag.
Je project start binnen 6 maanden nadat je gehoord hebt dat je aanvraag gehonoreerd is.
Je project duurt maximaal 1 jaar.
De subsidie die je van het Fonds ontvangt, mag maximaal 50% van je projectkosten dekken.
De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
Je mag maximaal 20% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.
Als je als individu aanvraagt, vragen we om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Samenhang met de subsidieregeling Maakruimte voor cultuur
Is jouw project net te groot voor deze subsidieregeling? Dan past het misschien wel bij Maakruimte Voor Cultuur. Die regeling kan je zien als de grote zus van Cultuurmakers van nu. Via Maakruimte voor cultuur kan je een groter bedrag aanvragen. De focus van die regeling ligt op de gelijkwaardige samenwerking tussen culturele instellingen en cultuurmakers. Weet je niet zeker welke regeling het beste bij jouw project past? Neem dan contact met ons op.

REMINDER! KUNSTENBOND – up-to-date informatiepunt coronacrisis
De Kunstenbond wil financiële steun voor zelfstandigen. Daarvoor hebben zij het Meldpunt Schade ZZP’ers opgezet om de schade van zzp’ers in de culturele en creatieve sector in kaart te brengen. Ben je zzp’er? Vul dan ook vooral dit formulier in van de Kunstenbond.

De coronacrisis roept natuurlijk ook een hoop juridische vragen op. De Kunstenbond heeft hiervoor een leidraad voor zelfstandigen in de cultuursector online gezet, waarin tips en aanwijzingen te vinden zijn.

Ook hebben zij veel informatie over de verlengde Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO) paraat en die vind je hier.

Hebben wij iets gemist? Laat het ons vooral weten via onze social media. Elkaar steunen en informatie met elkaar delen blijft in de huidige situatie heel belangrijk.

Support Your Locals; zowel artiesten als de mensen behind the scene!

Meer zoals dit

In quarantaine met: VVARD

Met deze ‘In quarantaine met‘ reeks van interviews nemen we een kijkje in het leven van Rotterdamse artiesten in de huidige social distancing maatschappij. Waar houden ze zich in dit coronatijdperk mee bezig? Hoe blijven ze gefocust op muziek? Waar is er juist nu aandacht voor en hebben zij tips?
Over dit en meer spreken we, op afstand natuurlijk, met verschillende acts en bands. De volgende die we spreken is VVARD!

Waar ben je tijdens deze lockdown dagen allemaal mee bezig?
“Wat ik in deze lockdown heb geleerd is dat tijd voor jezelf echt waardevol is. Omdat er nu minder verplichtingen zijn, zowel sociaal als op het werk gebied, heb ik mijn rust gevonden om echt aan mijzelf te werken. Dat betekent dat ik werk aan mijn mentale gezondheid en aan mijn passie als muzikant.”

Hoe blijf je in deze tijd bezig met muziek?
“In deze quarantaine hebben we ons huis opnieuw ingericht. Ik heb nu een betere ruimte waarin ik muziek kan maken en echt gefocust achter mijn bureau kan zitten. Voorheen had ik gewoon moeite met me te concentreren. Precies voordat corona uitbrak, had ik grote plannen om elke maand in ieder geval iets uit te brengen en op te treden. Dat optreden is nu wel van tafel, maar nu heb ik wel meer ruimte om aan mijn muziek te werken.

Ik probeer VVARD te hervormen. Terug te gaan naar de basis en een sound te creëren waar ik trots op kan zijn. Ik voel me de laatste tijd erg melancholisch en dat is goed terug te horen in mijn nieuwe muziek.”

Je bracht een tijdje terug In Her Shoes uit, kun je daar wat meer over vertellen?
In Her Shoes is geïnspireerd door mijn vriendin en het is haar verhaal dat ik vertel. Het gaat over een periode waarin het niet goed ging tussen haar en een familielid. Dat heeft mij erg geraakt, waardoor dit nummer is ontstaan. Deels is In Her Shoes ook een knipoog naar de film In Her Shoes met Cameron Diaz uit 2005, haha.”


Wat was jouw eerste kennismaking met de Popunie en hoe verliep dat?
“Mijn geschiedenis met de Popunie is behoorlijk lang. Het begon eigenlijk toen ik meedeed met Kunstbende op mijn 15de. (Wow, dat is echt 10 jaar terug!!!) Een paar jaar later was ik wat ouder en deed ik mee met de Grote Prijs van Rotterdam, maar strandde helaas in de halve finale. De workshops die toen werden gegeven waren echt heel handig en ik heb in die tijd veel geleerd.

Daarbij kwam ook het feit dat Popunie ervoor kan zorgen dat podia artiesten kunnen programmeren. Dit resulteerde in veel boekingen onder Rotterdam Music Support. Verder mocht ik tijdens mijn studie bij de Popunie werken en mijn afstudeerscriptie daar schrijven. Het was echt een geweldige periode en daar heb ik veel kunnen leren over de Rotterdamse muziek scene.

Vervolgens begon ik solo aan VVARD en de Popunie bleef als een beschermengel in mijn leven. Ik heb heerlijk veel kunnen optreden in Rotterdam en ook mijn Girls ep-release party werd mogelijk gemaakt door de Popunie. In 2018 won ik eindelijk de Sena Performers Grote Prijs van Rotterdam, dus toen voelde het wel als full circle.”


Zijn er dingen die altijd bleven liggen, waar je juist nu de ruimte en aandacht voor hebt om die op te pakken?
“Ja! Muziek afmaken! Haha. Ik ben nooit echt 100% tevreden wanneer ik een nummer bijna af heb. Dus om nu de ruimte te hebben om mijn muziek op een andere manier te bekijken en soms helemaal om te bouwen (omdat het kan en er is toch niks anders te doen) is wel zo fijn!”

Wat zijn je plannen voor straks, als de coronacrisis voorbij is en we weer de live muziek scene kunnen opstarten?
“Ik wil zo graag weer spelen! Optreden geeft mij echt een adrenaline kick en ik mis dat heel erg. Maar mijn plannen? Zoveel mogelijk nieuwe muziek maken en met de wereld delen wanneer het uitkomt. No stress. Ik wil mijzelf de ruimte geven om met een gezonde mindset mijn doelen te bereiken.”

Het is straks een restart voor de hele industrie natuurlijk. Wat zou je anders of beter willen doen of zien dan hiervoor?
“Het mooie is, dat ik zelf ook restart met muziek. Het is even uitvogelen hoe alles wordt geregeld en hoe anders het wordt dan voorheen. Wat ik wel hoop is dat er nu door de overheid anders wordt gekeken naar ZZP-ers en muzikanten. Ik vind dat we nog steeds tekort zijn gekomen. Eigenlijk iedereen binnen de pop en culturele sector.

Ik weet van mezelf dat ik daar heel erg down van ben geworden. Het voelt alsof je vergeten wordt. De toekomst voelt dan zo vaag en je ziet niet hoe het wel kan na deze pandemie. Ik probeer zo min mogelijk aan deze dingen te denken eigenlijk. What happens, happens.”

Wat zou je als tip meegeven aan andere muzikanten?
“Neem deze tijd om te leren, te schrijven, te maken. Wees niet te streng voor jezelf als het niet lukt, want je bent niet alleen. Als het niet lukt, neem even pauze. Gun jezelf de ruimte om te ontwikkelen, zeker in deze gekke tijden!”

Hoe kunnen mensen je volgen en supporten?
“Support door VVARD te volgen op Spotify! Elke stream, follow, like op In Her Shoes is liefde! Ik word er blij van als mensen toch nog luisteren. En natuurlijk: vergeet niet @verenaward te volgen op Instagram voor de laatste nieuwtjes!”