De muzieksector in de coronacrisis: een aantal tips #12

Het kabinet heeft sinds maart logischerwijs een aantal maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Dit heeft ook grote impact op de muzieksector die voor langere tijd niet meer kan functioneren als voorheen. Per 1 juli traden er wat versoepelingen in werking die in ieder geval weer iets meer mogelijk maakten, maar sinds de herfst doet een ‘tweede golf’ veel weer teniet. De sector is dus nog lang niet gered en financiële ondersteuning blijft noodzakelijk.

Dus waar kan je terecht als je in de muzieksector zit? Na de vele tips in 11 eerdere artikelen hebben wij opnieuw een aantal actuele initiatieven, updates en reminders voor je op een rij gezet. Doe er je voordeel mee!

Rijksoverheid – Aanvullingen op derde steunpakket corona
Per 27 oktober is er extra geld beschikbaar voor ondernemers in bepaalde sectoren, die door de recente gedeeltelijke lockdown onevenredig hard zijn geraakt na al maandenlang gebukt te zijn gegaan onder de gevolgen van het virus. Zo schiet het kabinet de horeca en evenementenbranche te hulp, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient. In totaal is ongeveer €500 miljoen gereserveerd voor deze aanvullingen.

Tijdelijke Verbreding TVL Regeling
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten, zoals huur, terwijl er veel minder geld wordt verdiend. Tot nu was de TVL beperkt tot een aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Niet alleen direct getroffen bedrijven merken de gevolgen van de overheidsmaatregelen, maar ook toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Voor de tijdelijke verbreding TVL is €140 miljoen gereserveerd. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen.

Evenementen
Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen, zoals muziekfestivals en kermissen, niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Die schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer. Het gaat naar verwachting om 800 evenementenondernemers, die gemiddeld zo’n €14.000 krijgen. Hiervoor is een bedrag van €11 miljoen gereserveerd.

Sena Performers Muziekproductiefonds
Musici die dit jaar niet eerder een bijdrage uit het fonds ontvingen kunnen een aanvraag voor steun aan productie in eigen beheer doen bij het Sena Performers Muziekproductiefonds. Na de extra corona-tranche van dit fonds in april/mei kan Sena dankzij de bijdrage uit het Steunfonds Rechtensector opnieuw de regels iets versoepelen voor de vierde aanvraagronde 2020: (29 juni t/m 1 november 2020). Aanvragen is uiteraard geen garantie op toewijzing.

Buma/Stemra – Investeringsfonds Muziek
Buma/Stemra en het Ministerie van OCW versterken de muzieksector door werkbijdragen beschikbaar te stellen aan componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. Ze komen gezamenlijk auteursrechthebbenden tegemoet met het Investeringsfonds Muziek.

Kort na het begin van de coronacrisis is door Buma/Stemra €2,75 miljoen gereserveerd om muziekprofessionals te ondersteunen met het begin mei gelanceerde Noodfonds Muziek. Het Ministerie van OCW heeft, als onderdeel van de aanvullende middelen voor de culturele sector, €5 miljoen vrijgemaakt voor het Steunfonds Rechtensector, een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen. Daarvan is €2.475.000 beschikbaar voor het Investeringsfonds Muziek.

Buma/Stemra wendt deze bijdrage aan om professionals in de muziekindustrie te ondersteunen bij het ontwikkelen van (nieuwe) werken en nieuwe exploitatie van bestaande werken. Componisten, tekstschrijvers en uitgevers van muziek kunnen vanaf maandag 5 oktober tot  maandag 9 november 2020 een aanvraag doen. Meer informatie vind je hier.

Fonds Podiumkunsten – Nieuwe Podiumstartregeling
De nieuwe Podiumstartregeling is gericht op middelgrote en kleine podia. Voor (een groot deel van) deze podia gold al een maximum van 30 bezoekers per concert of voorstelling. Fonds Podiumkunsten wil een belangrijk deel van de financiële risico’s, die met programmering gepaard gaan, wegnemen.

De ondersteuning is bedoeld voor de programmeringskosten en komt dus helemaal ten goede aan Nederlandse artiesten, gezelschappen en ensembles. Het stelt podia in staat ook onder de huidige omstandigheden redelijke gages te betalen, ook voor livestreams.
Het Fonds stelt hiertoe een bedrag van €6,5 miljoen beschikbaar. De regeling vult tot 100% aan op het tekort bij een voorstelling of concert tot een maximum van €1.500,- per dag.

Tijdelijke Regeling Balkonscènes komt terug
Op 4 november gaat het loket van de Balkonscènes weer open. Met de terugkeer wil het Fonds ook de komende maanden live ontmoetingen tussen podiumkunstenaars en het publiek mogelijk maken.

Daarnaast beoogt het Fonds om zelfstandige makers en uitvoerenden die op dit moment weinig tot geen mogelijkheid hebben hun beroep uit te oefenen de ruimte te geven dat weer te doen. Alles natuurlijk binnen de geldende maatregelen!

Het Fonds heeft de minister voorgesteld om met de extra middelen die door het kabinet beschikbaar zijn gesteld (tweede steunpakket) in de eerste helft van 2021 nog drie rondes open te stellen.

Popunie – Uitbreiding Music Support En Music Export Regelingen
Heb je in dit coronatijdperk een geniaal plan uitgebroed wat je vóór 31 december 2020 wilt realiseren en zoek je hiervoor ondersteuning? Dien dan een plannetje en begroting in van maximaal één A4tje. Ook als je al een beroep hebt gedaan op de regeling dit jaar ben je welkom nogmaals met iets nieuws aan te kloppen.

Er zijn drie uitgangspunten:

  1. Het moet een initiatief zijn van en/of met Rotterdamse muzikanten (livestreams, livesessies, homebased recordings, speciale releases, videoclips).
  2. Het moet plaatsvinden/gerealiseerd worden in november of december 2020.
  3. De bijdrage van de Popunie bedraagt maximaal €1.000 per project en moet rechtstreeks ten goede komen aan de Rotterdamse muzikanten.

Je kunt je ideeën via de mail bij ons droppen: Vul het desbetreffende aanvraagformulier (Music Support Rotterdam of Music Export Rotterdam) in en stuur deze met een korte beschrijving van je plan en de begroting naar info@popunie.nl. Je krijgt binnen twee weken schriftelijk uitsluitsel of je project gehonoreerd wordt.

Platform ACCT – Programma PPO
Het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT) is een initiatief van het complete culturele werkveld. Ondersteund door het ministerie van OCW. Gedragen door de belangrijkste culturele organisaties in Nederland en opgericht met maar één doel: het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector.

Programma PPO
Professionals in de culturele en creatieve sector kunnen een aanvraag doen bij het programma Permanente Professionele Ontwikkeling, ook wel Werktuig PPO genoemd. Dit programma stimuleert de professionele ontwikkeling en de loopbaankansen van werkenden en werkzoekenden in de sector. et betreft dan verschillende functies in dienst van culturele en creatieve organisaties, maar ook zelfstandigen die geregistreerd staan onder een van de bedrijfstakken van kunst, erfgoed, media of creatieve industrie.

Het programma staat ook open voor werkenden in deeltijd. Werknemers kunnen een aanvraag indienen als zij in het afgelopen jaar een arbeidsovereenkomst hebben gehad van tenminste 8 uur per week. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door werkenden en werkzoekenden.

Scholing, Training, Coaching, Cursussen of Workshops 
De regeling is bestemd voor iedereen die in de culturele- of creatieve sector werkt en wil investeren in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Via deze regeling kun je een aanzienlijk deel van de kosten hiervoor vergoed krijgen. Je kunt dan denken aan het volgen van een opleiding, een training of coaching.

Als je in loondienst bent kun je een bijdrage van 1/3 van de kosten krijgen, met een maximum van €2.000,-. Je betaalt dan zelf 1/3 en jouw werkgever draagt ook 1/3 bij. Maar als je zelfstandige bent en geen opdrachtgever hebt die bij kan dragen (wat voor veel muzikanten het geval is) kun je maar liefst 2/3 van de kosten als subsidie krijgen!

Je krijgt snel te horen of je aanvraag is goedgekeurd, al binnen drie werkdagen. Je kunt ook een 80% voorschot vragen, die je na goedkeuring al binnen vijf werkdagen op je bankrekening krijgt. Het overige deel krijg je dan zodra je de opleiding, training of coaching hebt afgerond.

Stoom je act klaar voor na de coronacrisis
Zo zou je bijvoorbeeld kunnen leren om ook in deze tijden een nieuw publiek te bereiken d.m.v. specifieke marketingtechnieken. Hiertoe zijn er verschillende trainingsprogramma’s zoals deze van één van onze Meet The Pro panelleden en gastcolumnist Mirjam Sieben die met behulp van het Programma PPO financieel nog aantrekkelijker worden!

 

Hebben wij iets gemist? Laat het ons vooral weten via onze social media. Elkaar steunen en informatie met elkaar delen blijft in de huidige situatie heel belangrijk.

Support Your Locals; zowel artiesten als de mensen behind the scene!

Leuke voorvallen | deel 2

Als dj maak je veel mee, zoals het samenlopen van omstandigheden en incidenten die grappig uitpakken. Er zijn situaties waar je verwonderd over raakt en soms kun je achteraf ergens hartelijk om lachen. Omdat er in deze tijd op zich weinig te lachen valt, deel ik in een aantal fragmenten wat vrolijke verhalen en leuke voorvallen! In dit tweede deel van de reeks een nieuw verhaal.

Deel 1 is hier te checken.

Robotstem
Op mijn dj-mixer zat het ‘Robot’ effect om de frequentie van een geluid of liedje radicaal omhoog of omlaag te kunnen weergeven. Een totaal overbodige extra op een mixer, die sinds de DJM800 niet meer op latere versies van dit apparaat is teruggekomen.

Ik draaide er mee op een trouwerij waarvan het feest plaatsvond in een schuur. De bruidegom was een grappenmaker. Buiten dat hij zelf veel aan het lachen was,  maakte hij ook echt veel grappen. Grappen van het niveau van ‘achteren op de ene schouder kloppen en dan aan de andere kant gaan staan’. Dat soort humor. Iedereen blij.

Ook ik ontkwam niet aan een praktische grap; bij het handen schudden trok hij me achter de booth vandaan, in één beweging. Aan het einde van de avond wilde hij graag de microfoon om de overgebleven gasten te woord te staan. Samen met zijn vrouw.  Zij begon, ze bedankte de gasten en nam de tijd om enkele daarvan
speciaal toe te spreken. Een mooi moment. Daarna nam de bruidegom het woord.

Hierop had ik gewacht en hier komt het effect in het verhaal. De beste man begon een mooi verhaal over vrienden en vriendschap. Na vijf seconde zette ik het effect aan over zijn microfoon zodat zijn stem als een smurf klonk. De hele groep lag dubbel. Hij hoorde het zelf ook, en hij keek naar mij. Ik gebaarde dat de grap klaar was en dat hij verder kon gaan.

Zodra hij weer begon te praten schakelde ik het effect weer in. Ja, deze onderbroekenlol zit in mijn repertoire, mocht dat nodig zijn. Iedereen lachte natuurlijk en de bruidegom werd inmiddels wat onzeker. Ik schakelde het effect uit en liep achter mijn dj-booth vandaan. Het was genoeg zo, ik had mijn grap gemaakt en het bleef uiteindelijk toch zijn avond. Hij maakte daarna het verhaal af.

Het moet gezegd worden, de bruidegom kwam mij achteraf bedanken voor de avond en hij kon mijn grap wel waarderen. Zijn aanbod om mij te komen helpen met de apparatuur afbouwen en in de auto te laden heb ik meteen afgeslagen. Je weet maar nooit met die grappenmakers…