Over Popunie

De Popunie is een stichting die sinds 1985 actief is in de popsector. We werken in en voor de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. De Popunie faciliteert, ondersteunt en organiseert projecten voor en verleent diensten aan popmuzikanten, popfestivals, podia, gemeenten en andere geïnteresseerden of belanghebbenden.

Op de pagina met algemene informatie is van alles te lezen over onze beleidsthema’s, kerntaken en projecten.

Algemene informatie

De Popunie staat voor talentontwikkeling en speelt een actieve rol in de gehele keten. Onder verschillende noemers faciliteren en promoten we optredens van lokaal talent en organiseren we zelf projecten, ontwikkelingstrajecten, showcases en workshops.

Popunie Projecten

Sinds januari 2012 heeft de Popunie de status ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit betekent dat giften aan de Popunie onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Wilt u een financiële bijdrage leveren aan de Popunie? Lees dan verder op onze pagina over doneren.

Doneren aan Popunie

Meer weten over het zakelijke reilen en zeilen van de Popunie? Onze recente jaarverslagen en beleidsplannen zijn online beschikbaar en te downloaden.

Jaarverslagen & beleidsplannen 

De Popunie bestaat uit een vast team van vijf medewerkers, ondersteund door stagiairs en vrijwilligers en het bestuur bestaande uit vier leden.

Medewerkers