De muzieksector in de coronacrisis: een aantal tips #13

Sinds maart 2020 neemt het kabinet logischerwijs maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Dit heeft ook grote impact op de muzieksector die voor langere tijd niet meer kan functioneren als voorheen. Na wat versoepelingen die in ieder geval weer iets meer mogelijk maakten, is sinds een ‘tweede golf’ in de herfst veel weer teniet gedaan en zitten we inmiddels weer in ‘lockdown’. Het vaccineren is gelukkig gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt en daarom geeft de regering met haar steun- en herstelpakket een extra impuls.

De sector is dus nog lang niet gered en financiële ondersteuning blijft noodzakelijk. Maar waar kan je terecht als je in de muzieksector zit? Na de vele tips in 12 eerdere artikelen hebben wij opnieuw een aantal actuele initiatieven, updates en reminders voor je op een rij gezet. Doe er je voordeel mee!

Rijksoverheid – Forse uitbreiding steun- en herstelpakket
Met de 21 februari aangekondigde uitbreiding van het pakket is een totaalbedrag gemoeid van €7,6 miljard. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Evenementen
Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit. Er is minimaal €300 miljoen voor gereserveerd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Het kabinet breidt de TVL-regeling uit en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies.

Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van €750 naar €1500. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL. Met de uitbreiding van de TVL is een totaalbedrag van ca. €3,8 miljard gemoeid voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

NOW en Tozo
De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd van 80 naar 85 procent van de loonsom. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

Het kabinet beseft dat er mensen tussen wal en schip kunnen belanden en heeft daartoe al in december de TONK in het leven geroepen. Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Het kabinet reserveerde hiervoor €130 miljoen in het eerste half jaar van 2021 en verwacht 1 februari klaar te zijn met de uitwerking met gemeenten.

Fieldlab Evenementen mag in februari starten met testevenementen
Fieldlab Evenementen mag medio februari van start met het organiseren van praktijktesten. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) woensdag 20 februari laten weten in een Kamerbrief.

Fieldlab is een initiatief van de gehele sector, van zakelijke tot publieksevenementen en van cultuur tot sport. Zij zijn verenigd in het EventPlatform en de Alliantie van Evenementenbouwers.

Sena Performers Muziekproductiefonds
Musici kunnen ook dit jaar een aanvraag voor steun aan productie in eigen beheer doen bij het Sena Performers Muziekproductiefonds. De tranches zijn als volgt ingedeeld:
Aanvraagronde 1: 2 november 2020 t/m 7 maart 2021
Aanvraagronde 2: 8 maart 2021 t/m 6 juni 2021
Aanvraagronde 3: 7 juni 2021 t/m 31 oktober 2021
Aanvragen is uiteraard geen garantie op toewijzing. Het Muziekproductiefonds ontvangt meer dan 200 subsidieaanvragen per jaar terwijl er een budget van €300.000,- per jaar beschikbaar is. Dit betekent dat er slechts een beperkt aantal aanvragen kan worden gehonoreerd.

Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds dat in 2021 circa €20 miljoen te besteden heeft dankzij de BankGiroLoterij, het Cultuurfonds, het VSBfonds, VandenEnde Foundation, Stg. Droom en Daad, Fonds21, Ammodo, Stg. Zadelhoff Cultuurfonds, Fonds1818, Elisabeth Strouven Fonds, Stg. Zabawas, Gravin van Bylandt Stichting én het ministerie van OCW.

Het fonds is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. Instellingen die géén meerjarige exploitatiesubsidie krijgen van het ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen in de periode in 2021–2024 komen voor ondersteuning in aanmerking.

Vanaf 1 februari kunnen theaters, musea, muziekpodia en producenten van professionele podiumkunsten weer aanvragen indienen en deze keer óók voor livestreams van voorstellingen en tentoonstellingen. Kijk nu op de site voor de criteria en indiendata van 2021.


Fonds Podiumkunsten – Nieuwe en gewijzigde regelingen
Het Fonds Podiumkunsten zet de middelen in om makers te ondersteunen. Het budget voor een aantal regelingen die direct ten goede komt aan makers wordt in 2021 verhoogd. Hiertoe breidt het Fonds een aantal bestaande regelingen uit en kunnen er meer subsidies worden toegekend. Enkele voorbeelden:

Met de tijdelijke regeling Urban On Stage biedt het Fonds ondersteuning aan urban initiatieven om hun reeds bestaande evenement, programma of serie voort te zetten binnen de huidige beperkingen. Het programma kan bestaan uit (korte) live optredens, voorstellingen, concerten en uitvoeringen. De activiteiten kunnen zich (deels) online afspelen. Het Fonds wil hiermee artiesten ruimte geven om hun vak uit te voeren. Meer info volgt in februari.

Begin januari kon er opnieuw worden aangevraagd voor de tijdelijke regeling Balkonscènes. Ze ontvingen maar liefst 689 aanvragen. Alle aanvragers ontvangen uiterlijk in de eerste week van maart bericht. Het Fonds maakt de toekenningen in meerdere rondes bekend. Er komt nog een ronde voor deze regeling en hier is €2,5 miljoen extra budget voor beschikbaar gesteld. Ze verwachten rond maart/april het loket hiervoor te openen.

Het budget van de regelingen werkbijdrage muziekauteurs en werkbijdrage theatertekst wordt verhoogd met €500.000 voor 2021. Daardoor kunnen meer aanvragen gehonoreerd worden.

 

Crowdfunding tbv Beduidend.com – online indie record store
De drijvende kracht achter het toffe initiatief Beduidend.com is Dennis Sommeijer. Normaal besteedt hij bijna al zijn vrije tijd aan het programmeren van een popfestival maar daar zit nu even een rem op. Tijdens de lockdown begon hij met het online verkopen van tweedehands cd’s en vinyl en maakte zo toch een verbinding tussen maker en liefhebber van alternatieve muziek. Dennis beheert de winkel zoals hij een festival zou programmeren en schotelt alleen nieuwe cd’s en vinyl voor van toffe onafhankelijke labels of interessante NL/BE artiesten waarvan hij denkt dat ze een podium verdienen bij eigenwijs en kritisch publiek zoals jij.

Beduidend.com biedt zo opkomend talent een podium voor hun (in eigen beheer uitgebrachte) album of ep, geven je duiding met hun tiplijsten en hebben abonnementen waarbij ze je geregeld een vette nieuwe release sturen. Kortom een webshop vóór en dóór indie liefhebbers die met een kleine bijdrage aan deze crowdfunding gerealiseerd kan worden en acts kan helpen.
EventWork
Een aantal eventprofessionals en artiesten hebben het gratis initiatief EventWork gelanceerd.

Een platform om nieuwe opdrachtgevers, freelancers en leveranciers in de Event (MICE), Entertainment en Horeca te ontmoeten. Het platform draagt bij aan een sterkere verbinding van de (internationale) branche en een efficiëntere uitwisseling en promotie van (freelance) specialisten, producten, diensten en ideeën op internationale schaal.

Event Professionals kunnen zichzelf gemakkelijk promoten, jobs vinden en in contact komen met nieuwe klanten. Een aantal grote klanten in de industrie hebben al hun steun aan dit platform gegeven, zoals grote evenementenlocaties en internationale evenementenbureaus en AV-bedrijven.

Hebben wij iets gemist? Laat het ons vooral weten via onze social media. Elkaar steunen en informatie met elkaar delen blijft in de huidige situatie heel belangrijk.

Support Your Locals; zowel artiesten als de mensen behind the scene!

Meer zoals dit

Impulsregeling voor Rotterdam Bluegrass Festival

De gemeente Rotterdam heeft het Rotterdam Bluegrass Festival opgenomen in de impulsregeling en kent het festival daarmee twee jaar lang extra subsidie toe. Dit betekent dat het jubilerende festival een groter budget heeft en daarmee de gewenste en benodigde professionaliseringsslag kan slaan.

Festivaldirecteur Guido de Groot: “Wat ooit begon als een wijkfestival met 250 bezoekers, is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een internationaal festival met 16.000 bezoekers. We zijn uit ons jasje gegroeid en mede dankzij deze impulsregeling kunnen we nu een festival neerzetten dat die groei aan kan. Ik ben verheugd dat de gemeente de waarde van het Rotterdam Bluegrass Festival inziet en besloten heeft ons te ondersteunen in het zetten van de volgende stap.

Impulsregeling Cultuur
Deze tweejarige subsidie van de gemeente Rotterdam is bedoeld voor (jonge) culturele organisaties die zich willen ontwikkelen en professionaliseren, en geldt voor zowel de ontwikkel- als de artistieke activiteiten.

De motivatie van de gemeente om Rotterdam Bluegrass Festival de subsidie toe te kennen is mede gebaseerd op het feit dat ‘het festival al jaren van bewezen waarde is voor de stad en een fraaie toevoeging is aan het cultuurpalet van Rotterdam. De gemeente heeft veel waardering voor het huidige festival en voor de neergezette ontwikkeling, maar ziet tevens dat het festival inmiddels buiten zijn krachten is gegroeid.’

Groeien
Het Rotterdam Bluegrass Festival zou in 2020 haar tienjarig bestaan vieren, maar dat kon helaas niet doorgaan. Voor 2021 heeft de organisatie, als het verbod op het organiseren van evenementen is opgeheven en corona maatregelen het toestaan, grootse plannen om het door de jaren heen toegenomen aantal bezoekers kwijt te kunnen.

Naast nieuwe locaties wordt ook de programmering uitgebreid en kunnen bezoekers rekenen op nóg meer bluegrass-gerelateerde activiteiten in diverse vormen!