Denk goed na over live optredens!

De coronacrisis en de lockdown hebben ervoor gezorgd dat muzikanten en andere artiesten ineens geen inkomsten meer uit optredens hadden. Zeker als je daarvan moet leven een enorm probleem. Inmiddels zijn er versoepelingen: optreden mag voor maximaal 30 personen en vanaf 1 juli komen er nog meer versoepelingen aan.

Ik zie dus ook alweer artiesten die echt live optredens (gaan) doen. Ik gun het iedereen van harte en sta zelf ook te springen. Misschien is het ook geen enkel probleem: onderhand zijn er bijna geen nieuwe besmettingen en zijn er maar heel weinig mensen met corona (maar dit kan veranderen). Toch maak ik me zorgen over optredens binnen, omdat ik me afvraag of wel de juiste maatregelen worden genomen. Ik leg dat hierna uit.

Om mogelijk commentaar vóór te zijn: nee, ik ben geen viroloog, bioloog of anderszins deskundig. Ik lees wel veel over het onderwerp en probeer zelf kritisch na te denken. Zoals bekend zijn er vele grote uitbraken van corona geweest in de wereld bij grote groepen mensen binnen. Bijzonder vaak betrof het koorrepetities, kerkdiensten of andere evenementen waarbij gezongen of geschreeuwd werd.

Vaak is het daarbij zo geweest dat één persoon vele anderen heeft besmet. Dit heeft zich ook voorgedaan bij gelegenheden waarbij mensen 1,5 meter afstand hielden en geen fysiek contact met elkaar hadden. Enige logische conclusie lijkt te zijn dat besmetting dus (ook) door de lucht plaatsvindt.

Dat gaat dan waarschijnlijk via de zgn. aerosolen, hele kleine druppels die onder de juiste omstandigheden langere tijd kunnen blijven zweven. Deze druppels produceert ieder mens als hij spreekt, maar nog meer als iemand zingt of schreeuwt. Dit in tegenstelling tot grote druppels die men produceert bij hoesten of niezen, waarop de 1,5 meter-regel is gebaseerd.

Volgens het RIVM vindt besmetting door aerosolen niet plaats. Ik vind het vreemd dat dat zo makkelijk word gesteld. Meerdere vooraanstaande virologen zeggen dat overdracht wél via aerosolen kan plaatsvinden (o.a. Ab Osterhaus en een viroloog die de Duitse regering adviseert). Ook is inmiddels duidelijk dat hoe meer contact er is met het virus, hoe groter de kans op besmetting en hoe zieker mensen worden. Dus hoe langer een besmet persoon in een ruimte is met andere mensen, hoe groter de kans dat deze persoon anderen besmet.

Ventilatie
Nu is er waarschijnlijk een manier om dat te voorkomen, anders dan door 1,5 meter afstand te houden. Waar alle deskundigen het over eens zijn, is het nut van ventilatie om verspreiding van ziekten tegen te gaan. Dat betekent dat er voortdurend voldoende verse lucht binnen moet komen en ‘niet verse’ lucht moet worden afgevoerd. De aerosolen blijven dan niet hangen. Uiteraard moeten er ook kwalitatief goede, schone filters zijn.

Daarnaast is er discussie tussen deskundigen over de luchtvochtigheid. Sommigen geven aan dat deze niet zo hoog moet zijn, maar anderen zeggen juist dat deze hoog moet zijn (min. 45%). Dat laatste lijkt mij logisch: grote druppels slaan neer. Ook de temperatuur is waarschijnlijk  van belang: warmer is beter.

Als bovenstaande klopt, en ik denk dat dat zo is, dan leveren binnen-optredens waarbij gezongen wordt dus een potentieel risico van besmetting op (als er iemand aanwezig is die besmet is). Nu zijn er natuurlijk overheidsregels voor evenementen. Er zijn ook al protocollen opgesteld door de evenementenbranche en de branche pleit voor het mogelijk maken van grote evenementen. Echter, alle regels en afspraken komen erop neer dat mensen 1,5 meter afstand houden, zelfs óp het podium (Rijksoverheid adviseert trouwens een afstand van 8 meter tussen zanger en publiek!).

Maar als er één besmet iemand is die zingt (artiest of publiek) en de ventilatie is onvoldoende, dan heeft die 1,5 meter dus geen enkele betekenis.
Ik hoorde al iemand zeggen dat theaters altijd optimale luchtverversing hebben. Ik vraag me dat af, maar bovendien denk ik niet dat alle café’s, buurthuizen en andere kleine podia dat ook altijd hebben.

Better safe than sorry
Het lijkt me dus dat artiesten, zalen en de branche hier heel goed over moeten nadenken. Als artiest zou ik altijd navraag doen bij de zaal of er een goede luchtverversing is. Alle zalen en podia zouden er zelf voor moeten zorgen dat het binnenklimaat optimaal is en het zou fijn zijn als de branche dit propageert. Van verschillende deskundigen heb ik de volgende aandachtspunten verzameld:

  • optimale luchtverversing (voldoende verse lucht naar binnen en niet verse naar buiten);
  • geen recirculatie van lucht;
  • bij voorkeur ook ’s nachts luchtverversing;
  • altijd kwalitatief goede, schone filters;
  • uit voorzorg iets hogere temperatuur en luchtvochtigheid (minimaal 45%);
    en als dat niet kan, kun je ook een raam en een deur tegen over elkaar
    openzetten.

Dus artiesten en zalen: denk goed na over live optredens! Als we dat namelijk niet doen, hebben we straks misschien een paar grote besmettingshaarden en kan de hele branche weer worden platgelegd. Better safe than sorry!

Links:

Timo Bee is een Capelse singer/songwriter en een veteraan met de passie van een jonge gast. Onder de naam Timber schrijft hij akoestische liedjes met americana-invloeden en treedt regelmatig op. In zijn columns verhaalt hij over zijn belevenissen in de wondere wereld van de popmuziek. Volg Timber op Facebook voor het laatste nieuws en shows, meer informatie en al z’n muziek vind je op zijn website.

De muzieksector in de coronacrisis: een aantal tips #8

Het kabinet heeft sinds maart logischerwijs een aantal maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Dit heeft ook grote impact op de muzieksector die voor langere tijd niet meer kan functioneren als voorheen. Gelukkig kunnen er per 1 juli wat versoepelingen in werking treden die in ieder geval weer meer mogelijk maken.

Dus wat kan er weer wel en waar kan je terecht als je in de muzieksector zit? Na de tips in de zeven eerdere delen hebben wij weer een aantal actuele initiatieven, updates en reminders voor je op een rij gezet.

Rijksoverheid – per 1 juli blijft 1,5 meter de norm
Opnieuw wordt er een stap vooruit gezet in de corona-aanpak. Er start een nieuw hoofdstuk en we gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is niet verdwenen.

Vanaf 1 juli zullen er geen beperkingen meer zijn op het aantal aanwezigen bij bijeenkomsten, mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden en er een gezondheidscheck wordt gedaan. De verwachting was dat het kabinet dit aantal vanaf 1 juli zou verhogen naar 100, maar dit wordt losgelaten. Naast de 1,5 meter afstand en de gezondheidscheck mogen er geen opstoppingen ontstaan bij deuren en wc’s. Kan dit allemaal niet worden gewaarborgd, dan geldt een maximum van 100 aanwezigen (binnen) of 250 (buiten).

Grote evenementen en popfestivals waren aanvankelijk tot 1 september verboden, maar kunnen nu weer doorgang vinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Voor een zaal als Ahoy betekenen de versoepelde regels dat er zo’n 2.500 bezoekers naar hun evenementen mogen komen. Reserveren wordt verplicht voor alle evenementen zodat op deze manier bron- en contactonderzoek kan worden verricht bij een uitbraak van het coronavirus. Discotheken en nachtclubs blijven voorlopig gesloten. Pas in september zal een besluit worden genomen of zij hun deuren weer mogen openen.

Ondanks de versoepelingen is er ook kritiek. Jolanda Jansen, directeur van Rotterdam Ahoy en woordvoerder namens de nieuwe Alliantie van Evenementenbouwers laat weten: “Dit is een goed begin maar we zijn er nog lang niet. De anderhalvemetersamenleving is voor ons niet het nieuwe normaal; het ruimere regime is voor onze branche nog steeds nauwelijks tot niet leefbaar en niet kostendekkend. Dat gaat nog steeds bedrijven, arbeidsplaatsen en evenementen kosten. De nood blijft ondanks de verruiming enorm hoog.”

Het is dus duidelijk dat ook met deze versoepelingen een rendabele exploitatie van de zalen en poppodia niet goed mogelijk is, maar er kan in ieder geval op sommige plaatsen voor een grotere groep weer wel livemuziek worden aangeboden.

Voor de liefhebbers van wat onderbouwing: De gedetailleerde brief (41 pagina’s) waarmee de minister van VWS de Tweede Kamer, mede namens een aantal andere bewindslieden, uitgebreid informeert kun je hier vinden.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)
Muzikanten hebben vaak bijbanen onder allerlei soorten contracten en die zijn soms weggevallen. Er is sinds 22 juni ook een nieuwe regeling, TOFA, bedoeld voor werknemers met een flexibel contract die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben én geen uitkering kunnen krijgen. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020. Kijk hier of je voldoet aan de voorwaarden van de TOFA.

Aanvragen en uitslag
Gelden alle voorwaarden voor jou? Dan heb je tot en met zondag 12 juli 2020 de tijd om je aanvraag voor de TOFA in te dienen. Als UWV beslist dat je de tegemoetkoming krijgt, ontvang je een eenmalig bedrag van €1.650 bruto voor de periode maart, april en mei 2020. UWV streeft ernaar om binnen 4 weken na aanvraag een beslissing te sturen.

 

Gemeente Rotterdam – Noodfonds
De gemeente Rotterdam roept een noodfonds in het leven voor culturele instellingen die het moeilijk hebben vanwege de coronacrisis. In dat fonds komt €10 miljoen beschikbaar om instellingen ademruimte te geven tot in ieder geval 1 september. De gemeente investeert de komende jaren óók structureel in cultuur. Er gaan onder meer miljoenen naar een eerlijkere betaling van mensen die in de culturele sector werken.

Het noodfonds is bedoeld voor instellingen die in aanmerking komen voor rijkssteun, die via het cultuurplan al een subsidierelatie hebben met de gemeente én door de RRKC (Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur) van waarde worden gezien voor de komende cultuurplanperiode (2021-2024). Organisaties die in aanmerking komen voor het noodfonds kunnen vanaf 1 juli een aanvraag indienen via de website www.rotterdam.nl.

Voorjaarsnota
In de Voorjaarsnota die 17 juni gepresenteerd werd, worden ook structurele investeringen in de culturele sector aangekondigd. Voor de jaren 2021-2024 gaat het om een totaalbedrag van €30 miljoen. Het leeuwendeel, €20 miljoen (€5 miljoen p/j) wordt gebruikt om de stap te zetten naar eerlijke beloning van medewerkers in de culturele sector (fair pay, €3 miljoen p/j) en voor de ophoging van het cultuurplanbudget (€2 miljoen p/j). Het resterende bedrag, €10 miljoen (€2,5 miljoen p/j), wordt met name gebruikt voor huisvestingskosten van De Doelen en Theater Zuidplein.

Wethouder Said Kasmi wil met deze investeringen eerdere bezuinigingen repareren: “Met deze investeringen maken we definitief een inhaalslag. Ik ben blij dat we in deze onzekere tijden juist investeren in cultuur. Kunst, cultuur en erfgoed maken Rotterdam levendig, veerkrachtig en uitnodigend.”

Fonds Podiumkunsten – Tegemoetkoming Podia, Meerjarige Instellingen en Nieuwe Makers
In mei maakte het kabinet bekend hoe het steunpakket van €300 miljoen voor de culturele sector wordt verdeeld. Het Fonds Podiumkunsten heeft zelf aanvullend €3,25 miljoen gereserveerd om (pop)podia, met een regionale functie en een landelijk belang, te compenseren met steun voor het opstarten van de programmering in september.

Extra ondersteuning voor meerjarige instellingen
Instellingen met een meerjarige activiteiten- of festivalsubsidie 2017-2020 komen in aanmerking voor een extra subsidie op basis van de door de minister vastgestelde rekenregel. Het ministerie van OCW heeft hiervoor in totaal €24.059.800,- beschikbaar gesteld. Het subsidie is niet aan te vragen; deze wordt automatisch berekend en zo spoedig mogelijk overgemaakt naar de betreffende instellingen.

Extra ondersteuning voor grote podia en concertzalen
Podia met een cruciale rol in de landelijke infrastructuur kunnen vanaf 29 juni 2020 een aanvraag indienen voor subsidie. Het betreft in de eerste plaats podia die SRP-subsidie ontvingen in 2018-2019 of ontvangen in 2020-2021 alsmede zestien grote poppodia. De regeling staat ook open voor podia op plekken waar geen vergelijkbaar podium in de buurt is. Subsidie wordt verstrekt op basis van de door de minister vastgestelde rekenregel. Het ministerie van OCW heeft hiervoor maximaal €29 miljoen beschikbaar gesteld. De subsidie is nadrukkelijk bedoeld als verdubbeling van een aanvullende financiële bijdrage van een gemeente of provincie aan de podiuminstelling.

Het loket voor de regeling Podia COVID-19 gaat open op maandag 29 juni 2020 om 9.00 uur. Het loket sluit op vrijdag 10 juli 2020 om 17.00 uur.

Aanvullende middelen van het Fonds voor (pop)podia
Het Fonds maakt ook aanvullende subsidie beschikbaar voor de ondersteuning van SKIP- en kernpodia. Podia zijn inmiddels voorzichtig gestart met hun programmering. Door de beperkte capaciteit levert dit veelal een tekort op. Het Fonds heeft hiervoor €3,25 miljoen vrijgemaakt en voegt dit toe aan het reguliere budget voor dit doel.

Tegemoetkoming nieuwe makers
Uit de extra middelen van het Rijk maakt het Fonds Podiumkunsten ook een bedrag van circa €900.000,- vrij voor makers die op dit moment een nieuwemakers-traject doorlopen dat het Fonds ondersteunt. Met deze aanvullende subsidie kunnen zij wijzigingen in het traject als gevolg van de coronamaatregelen opvangen. Denk daarbij aan verlenging van trajecten of investering in aanpassing van de activiteiten. Begin juli krijgen de aanvragers van deze trajecten hierover een bericht.

Vereniging Voor Freelance Event professionals (VVFE) – voorinschrijving gestart
De VVFE komt op voor de belangen van zelfstandig professionals, werkzaam in de evenementensector. Leden vind je voor én achter de schermen – onder meer in de productie, podiumbouw, licht, geluid en catering. Zonder hen geen festivals, concerten, sporttoernooien, theatervoorstellingen of congressen. Zij maken het -letterlijk- mogelijk.

De VVFE is opgericht in reactie op de coronacrisis. De evenementensector is één van de zwaarst door deze crisis getroffen sectoren. De langdurige stilstand slaat diepe gaten. Naar schatting verdienen ruim 30.000 (!) freelancers hun brood in de sector. Om iets aan de lage organisatiegraad te doen én om op te komen voor hun belangen, is het tijd om te verenigen. Niet alleen om de sector een stem te geven, maar ook om deze in kaart te brengen (denk aan de problemen rondom SBI-codes!) en in de toekomst verder te structureren is dit hét moment om de handen ineen te slaan.

Ze zijn inmiddels gestart met de voorinschrijving voor het lidmaatschap. Op basis van die gegevens kunnen ze het animo peilen, de belangrijkste cijfers verzamelen en snel van start gaan met hun belangrijkste speerpunten. Dus ben je zelfstandig event professional meld je dan zeker aan!

STOMP Academy – o.a. Serie Educatieve Video’s
STOMP Academy is het nieuwe educatieve platform van, voor en door independent platenlabels. Het komende jaar zullen er op dit platform maandelijks een video en een Industry Update verschijnen die de branche naar een hoger niveau moeten tillen.

 

Kees van Weijen, bestuursvoorzitter van STOMP (Stichting Onafhankelijke Muziekproducenten) en IMPALA (Independent Music Companies Association) legt uit: “De mensen die werkzaam zijn bij de independent labels moeten van alle markten thuis zijn. Er is vaak geen aparte product manager digital of iemand die zich puur bezig houdt met de socials”. Over het doel zegt hij: “De video’s die we onder de noemer STOMP Academy aanbieden, hebben als doel het kennisniveau in Nederland te verhogen, entertainmentprofessionals met elkaar te verbinden en zodoende de gehele sector te versterken.”

Onderwerpen STOMP Academy: Streaming | Music Marketing | Branche Organizations | Finance | Legal Affairs | Management & Managers | Live Promotion | A&R | Buitenland | Media

LinkedIn Community
In de ‘STOMP Leden’ groep op LinkedIn worden enkel professionals werkzaam bij independent labels in Nederland geaccepteerd. In deze community worden ook nieuwe video’s en artikelen van STOMP Academy geplaatst vóórdat ze openbaar gemaakt worden. Deel informatie, discussieer en stel vragen aan je mede-indies!

De eerste ‘openbare’ serie van zes educatieve video’s vind je in deze playlist:


Quarantainstream The Virus Away
De vele livestreams blijven doorgaan zodat we kunnen blijven genieten van muziek. Een aantal initiatieven die live muziek rechtstreeks naar je woonkamer brengen vindt je in de Popunie agenda.

Livestream tip: 

Thuispop
Op vrijdag 26 juni is er weer een nieuwe editie van het wekelijks terugkerende festival Thuispop. Op www.thuispop.nl kun je iedere vrijdag genieten van live concerten. Tijdens deze editie zijn er livesessies te zien van o.a. Dax Niesten, Emma en Lucky Blue!

Het is 50 jaar sinds de eerste festivaldag van Holland Pop Festival in Kralingen. In dit jubileumjaar houdt de Rotterdamse stichting Dig It Up daarom een expositie, waarover je hier meer kan lezen. Op zondag gaan vanuit de Galerie DIG IT UP dj’s Elin en Okkie samen platen draaien uit de periode van het festival.

The Isolation Sessions – Mxrcxl
Inmiddels zijn er over de 100 sessies van The Isolation Sessions in de Effenaar geweest en zijn we aangekomen bij livestream #105. Op dinsdag 30 juni kunnen we vanuit thuis genieten van de Rotterdamse alternatieve metal act Mxrcxl! De livestream start om 21:00.


Gârden Music
zendt inmiddels twee keer per week uit en werken daarvoor samen met Margarita Kouvatsou, bekend van haar mooie video-project Re:VERSION.

Na streams met o.a. Dragonfruit staan er voor de komende week weer nieuwe sessies op de planning, zoals op 1 juli Eline Mann en op 4 juli een livestream van rapper Steff. Vergeet niet om je te abonneren op het YouTube-kanaal van Gârden Music om zo op de hoogte te blijven!