De muzieksector in de coronacrisis: een aantal tips #14

Sinds maart 2020 neemt het kabinet logischerwijs maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Dit heeft ook grote impact op de muzieksector die voor langere tijd niet meer kan functioneren als voorheen. Na wat versoepelingen die in ieder geval weer iets meer mogelijk maakten, is sinds een ‘tweede golf’ in de herfst veel weer teniet gedaan en zitten we inmiddels weer in ‘lockdown’. Het vaccineren is gelukkig gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt en daarom geeft de regering met haar steun- en herstelpakket een extra impuls.

De sector is dus nog lang niet gered en financiële ondersteuning blijft noodzakelijk. Maar waar kan je terecht als je in de muzieksector zit? Na de vele tips in 13 eerdere artikelen hebben wij opnieuw een aantal actuele initiatieven, updates en reminders voor je op een rij gezet. Doe er je voordeel mee!

Rijksoverheid – Subsidieregeling Evenementen
Deze regeling (ook bekend als ‘garantiefonds’) maakt het mogelijk om gemaakte kosten van organisatoren te vergoeden als de Rijksoverheid het evenement moet verbieden vanwege de coronasituatie. Belangrijke aanleiding is het vervallen van de pandemiedekking binnen annuleringsverzekeringen.

De regeling is daarom met name interessant voor evenementen die de afgelopen twee jaar een annuleringsverzekering hadden. De vergoeding is 80% van de gemaakte kosten met de optie om voor de overige 20% een lening af te sluiten.

Dit zijn de belangrijkste punten:

 • De regeling is gericht op evenementen die gepland staan tussen de periode van 1 juli en 31 december 2021. Dit geldt ook voor verplaatste evenementen die alsnog na 1 juli worden georganiseerd.
 • Er is geen drempel voor bezoekersaantallen.
 • Gratis toegankelijke evenementen zijn uitgesloten voor de regeling.
 • Het loket om de aanvraag in te dienen gaat naar verwachting open op 1 mei bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bekijk alle voorwaarden op de site van de overheid hier.

Rijksoverheid – Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Het kabinet heeft de TVL-regeling uitgebreid en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. Ook ondernemers met vaste maandelijkse lasten tussen € 1.500,- en € 3.000,- kunnen nu voor het eerst de TVL aanvragen. Dat is nieuw voor de TVL-periodes voor het 1e en 2e kwartaal (TVL Q1 2021 en TVL Q2 2021).

Om meer ondernemers te kunnen helpen, is het minimale bedrag voor de vaste lasten verlaagd van € 3.000,- naar € 1.500,-. Deze verlaging is goedgekeurd door de Europese Commissie en de aanpassing is doorgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op 31 maart wordt gestart met het afhandelen van de aanvragen.

Het gaat hier niet om de daadwerkelijke vaste lasten, maar om een berekening van de vaste lasten uitgaande van het percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit van de onderneming hoort. Lees hier hoe dit percentage wordt berekend.

TVL Q1 2021 kan vanaf nu worden aangevraagd tot 18 mei.

Gemeente Rotterdam – Noodfonds Corona 2021
Gemeente Rotterdam heeft de noodsteun uitgebreid. Vanaf nu mogen ook poppodia, filmtheaters, kunstgaleries en culturele festivals aanspraak maken op de noodsteun. Deze subsidie biedt noodsteun aan gesubsidieerde instellingen in de cultuursector, aan amateurverenigingen en aan strikt omlijnde privaat gefinancierde culturele ondernemingen, die door de coronamaatregelen in continuïteitsproblemen zijn geraakt.

De noodsteun is bedoeld om belangrijke onderdelen van de culturele infrastructuur te behouden ter overbrugging tot 1 mei 2021. Het gaat om steun voor de kosten en gederfde opbrengsten die direct verbonden zijn met het voortzetten van de bedrijfsvoering, zoals lopende kosten voor bijvoorbeeld personeel of huisvesting.

Subsidie aanvragen

 • Ben je een culturele instelling, evenement of privaat gefinancierde culturele organisatie?
 • Kun je aantonen dat je van essentieel belang bent voor de Rotterdamse cultuursector?
 • Sta je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam?
 • Heb je kosten of gederfde inkomsten als resultaat van de voortzetting van je bedrijfsvoering tot 30 april 2021?

Kun je bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoorden? Bekijk hier het volledige voorwaardenpakket van de gemeente. Dien je aanvraag direct in. De deadline is al op 14 april aanstaande.

Gemeente Rotterdam – Eenmalige Uitkering Voor Woonlasten
Rotterdammers die door de coronamaatregelen minder inkomsten hebben, en dus relatief hogere woonlasten, kunnen daarvoor een eenmalige uitkering aanvragen. De inkomensterugval moet minstens 25 procent zijn.

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een eenmalig bedrag van € 750,- of € 1.500,-. Of en voor welk bedrag iemand in aanmerking komt voor TONK, wordt bepaald door de samenstelling van het huishouden (een- of meerpersoons) en de (percentuele) verhouding tussen het netto-inkomen en de woonlasten. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor de huur, servicekosten, hypotheekaflossing, bruto hypotheekrente en eventuele VvE-kosten.

Inwoners van Rotterdam kunnen TONK tot en met 30 juni 2021 aanvragen.

Gemeente Rotterdam – Pitcher Perfect 010
De cultuursector is zichzelf steeds aan het heruitvinden en vernieuwen. Pitcher Perfect 010 speelt hierop in als unieke, laagdrempelige vorm van projectfinanciering zonder inhoudelijke criteria of jury. Tijdens een Pitcher Perfect 010-avond vertel je in vijf minuten waarom je met jouw plan het verdient om subsidie te krijgen. Het totale budget is € 90.000,- die wordt verdeeld over maximaal 20 pitchers. Je kunt dus een maximum bedrag van € 10.000,- krijgen.

Inschrijven voor jouw Pitch
De pitchavonden vinden twee keer per jaar plaats. Inschrijven hiervoor is steeds in de maanden maart (vandaag laatste dag!) en september. Projecten mogen op het moment van de pitchavond nog niet zijn gestart. De eerstvolgende pitchavond is op donderdag 29 april 2021. Aanvragen doe je hier.

Taskforce Culturele En Creatieve sector – Kleinschalige Testevents In April
Deze Taskforce wordt gevormd door Kunsten ’92, Creatieve Coalitie, Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur (VSCD, Cultuurconnectie, VNPF, NAPK, VvNO, Museumvereniging, VOB, Koepel Opera), VVTP, Erfgoedplatform, NAPA, VVEM, ENCORE, NVPI, Platform ACCT, Federatie Auteursrechtbelangen, De Zaak Nu, de Popcoalitie, de Alliantie van Evenementenbouwers en alle leden van deze organisaties.

De Taskforce culturele en creatieve sector wil in april starten met de eerste proeven met sneltesten in de cultuursector. Concerten, voorstellingen en museumbezoek zijn dan op beperkte schaal mogelijk wanneer van tevoren een sneltest wordt afgenomen.

De initiatiefnemers vinden dat de huidige routekaart van het kabinet weinig perspectief biedt en pleiten ervoor om de druk op de gezondheidszorg of de vaccinatiegraad als leidraad voor heropening worden genomen.

In samenwerking met de ministeries van OCW en VWS en de Stg. Open Nederland worden op dit moment op kleine schaal concerten, voorstellingen en andere culturele activiteiten voorbereid die bedoeld zijn om lessen te leren uit het gebruik van sneltesten in de culturele sector.

De pilots zijn verspreid over het gehele land en in de buurt van speciaal hierop toegeruste snelteststraten. Voor de maand april zal in overleg met de Rijksoverheid, veiligheidsregio’s en lokale bestuurders een kalender gemaakt worden waarin de planning van pilots bij podia, musea en erfgoedlocaties is opgenomen. Er wordt een wetsvoorstel voorbereid om testbewijzen op grotere schaal in te kunnen zetten.

Deze proeven staan overigens los van de initiatieven van Fieldlab Evenementen.


Sena Performers Muziekproductiefonds
Musici kunnen nog steeds een aanvraag voor steun aan producties in eigen beheer doen bij het Sena Performers Muziekproductiefonds. De tranches voor dit jaar zijn als volgt ingedeeld:

Aanvraagronde 1: 2 november 2020 t/m 7 maart 2021
Aanvraagronde 2: 8 maart 2021 t/m 6 juni 2021
Aanvraagronde 3: 7 juni 2021 t/m 31 oktober 2021

Aanvragen is uiteraard geen garantie op toewijzing. Het Muziekproductiefonds ontvangt meer dan 200 subsidieaanvragen per jaar terwijl er een budget van €300.000,- per jaar beschikbaar is. Dit betekent dat er slechts een beperkt aantal aanvragen kan worden gehonoreerd.


MMF NL x DME – Webinar Social Media Marketing & Promotie
Het MMF NL (Music Managers Forum) organiseert in samenwerking met DME (Dutch Music Export) een panel/webinar over social media marketing en promotie. Tijdens deze workshop bieden ze een inkijkje in het succesverhaal van Blanks, die een solide carrière wist op te bouwen door zijn social media aanwezigheid goed in te zetten. Manager Pieter Kleinhout (Phonic Artist Management) vertelt meer hierover.

Ook schuift Rosanne Davidse aan, Digital Business manager bij Universal Music Group en verantwoordelijk voor alle video distributie platformen (Vevo, YouTube) en social media kanalen (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter) om inzichten en visies te delen.

Het online panel zal geleid worden door Aafke Romeijn; artiest, schrijver én bestuurslid bij BAM! (grootste belangenvereniging voor makers van popmuziek van Nederland, en vertegenwoordiger van songwriters uit alle popgenres, van dance tot hiphop, het levenslied en rock).

Woensdag 7 april | 20:00 – 21:30 (inloop 19:45) | Aanmelden voor deze Zoom-sessie doe je hier.

Stichting Droom en Daad – Makersloket
De Rotterdamse Stichting Droom en Daad heeft op 22 maart het Makersloket gelanceerd. Via dit snelloket willen ze Rotterdamse kunstenaars, muzikanten, schrijvers en andere makers een hart onder de riem steken. Met een directe financiële impuls voor professionele kunstprojecten kunnen makers onmiddellijk aan de slag.

Het Makersloket richt zich op professionele makers en staat open voor alle kunstdisciplines en presentatievormen. Alle vormen van cultuur komen in aanmerking voor een bijdrage: muziek, theater, dans, fotografie, design, architectuur, film, literatuur en beeldende kunst. De bijdrage per project bedraagt minimaal € 1.500,- en maximaal € 7.500,- (incl. belastingen en heffingen). Het Makersloket is een snelloket met een vlot aanvraag-, beoordelings- en donatieproces.

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Professionele kunstenaars, zowel individuen als collectieven.
 • Makers dienen woonachtig en/of KVK-geregistreerd te zijn in de gemeente Rotterdam.
 • Niet-professionele kunstenaars en organisaties die structurele subsidie ontvangen vanuit het gemeentelijke Cultuurplan en/of de Basisinfrastructuur komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Hoe en wanneer kan een aanvraag worden ingediend?
Aanvragen worden ingediend via het online aanvraagformulier, begeleid door een projectplan van minimaal één en maximaal vier A4’s (incl. begroting), een CV en/of portfolio en bewijs van vestiging in Rotterdam.

Het Makersloket kent twee aanvraagrondes in 2021 waarin het aanmeldformulier te gebruiken is:

12 april 10.00 uur t/m 16 april 16.00 uur
10 mei 10.00 uur t/m 14 mei 16.00uur

Aanvragen die na het verstrijken van de deadline van een aanvraagronde worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Hebben wij iets gemist? Laat het ons vooral weten via onze social media. Elkaar steunen en informatie met elkaar delen blijft in de huidige situatie heel belangrijk.

Support Your Locals; zowel artiesten als de mensen behind the scene!

Stichting Droom en Daad lanceert Makersloket voor Rotterdamse kunstenaars

Stichting Droom en Daad heeft op 22 maart het Makersloket gelanceerd. Via dit snelloket willen ze Rotterdamse kunstenaars, muzikanten, schrijvers en andere makers een hart onder de riem steken. Met een directe financiële impuls voor professionele kunstprojecten kunnen makers onmiddellijk aan de slag.

Het Makersloket
Het Makersloket is een tijdelijk loket dat voorziet in de financiering voor kunstprojecten door het geven van donaties. Het Makersloket richt zich op professionele makers en staat open voor alle kunstdisciplines en presentatievormen. Alle vormen van cultuur komen in aanmerking voor een bijdrage: muziek, theater, dans, fotografie, design, architectuur, film, literatuur en beeldende kunst. De bijdrage per project bedraagt minimaal € 1.500,- en maximaal € 7.500,- (incl. belastingen en heffingen). Het Makersloket is een snelloket met een vlot aanvraag-, beoordelings- en donatieproces.

Wie kan een aanvraag indienen?
– Professionele kunstenaars, zowel individuen als collectieven.
– Makers dienen woonachtig en/of KVK-geregistreerd te zijn in de gemeente Rotterdam.
– Niet-professionele kunstenaars en organisaties die structurele subsidie ontvangen vanuit het gemeentelijke Cultuurplan en/of de Basisinfrastructuur komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Hoe en wanneer kan een aanvraag worden ingediend?
Aanvragen worden ingediend via het online aanvraagformulier, begeleid door een projectplan van minimaal één en maximaal vier A4’s (incl. begroting), een CV en/of portfolio en bewijs van vestiging in Rotterdam. Het Makersloket kent twee aanvraagrondes in 2021 waarin het aanmeldformulier te gebruiken is:
12 april 10.00 uur t/m 16 april 16.00 uur
10 mei 10.00 uur t/m 14 mei 16.00 uur

Aanvragen die na het verstrijken van de deadline van een aanvraagronde worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.