Verslag Meet The Pro sessie #32: Show me the money

Tijdens deze Meet The Pro sessie waren we te gast bij de nieuwste creatieve hub / co-working space die Rotterdam rijk is: Flawed! Met drie ervaringsdeskundigen zijn we nagegaan welke mogelijkheden er zijn voor muzikanten en organisatoren op het gebied van subsidies en andere regelingen om de vele kosten die je maakt behapbaar te maken. Regelingen die jou (en je band) kunnen helpen nét die Europese tour te gaan doen, of dat je eindelijk kan investeren in dat gewilde stukje apparatuur.

Voor de ondernemende muzikant zijn er vaak meer regelingen dan je denkt en liggen er op verschillende plekken ‘moneys’ voor het oprapen. De centrale vraag van deze avond luidt dan ook: hoe kunnen we als muzikant aanspraak maken op deze ‘moneys’? Kortom; Show me the money!

De vier pro’s van vanavond waren:
Martijn Crama; vaste host van de Meet The Pro sessies en o.a. manager van Tape Toy en schrijver van het boek Basisbagage.
Martin Scheijgrond; directeur van de Popunie en in die hoedanigheid beheerder van verschillende ondersteuningsregelingen.
Christian Melsen; werkt bij de gemeente Rotterdam op de afdeling Cultuur en geeft hier cultuurbreed advies over projectsubsidies, waaronder ook die voor muziek.
Arjo Klingens; manager van o.a. De Staat, adviseur bij het Fonds Podiumkunsten en kersvers voorzitter van de Popcoalitie.

De beschikbare regelingen in Nederland zijn in te delen op verschillende niveaus: lokaal (b.v via gemeente en Popunie), regionaal (b.v. via Popunie en Fonds 1818) en nationaal (b.v. Fonds Podiumkunsten). Elk van de drie panelleden heeft zijn/haar eigen expertise en de avond begint met het uitleggen welke potjes er op welk niveau zoal beschikbaar zijn. Voor het gehele verslag geldt: wil je meer informatie? Google is your friend!

Lokaal (Gemeente Rotterdam, Popunie)
Deze subsidies zijn het meest laagdrempelig. Martin vertelt over de regelingen die de Popunie heeft voor muzikanten en organisatoren, waarbij talentontwikkeling en verlevendiging van de stad de centrale uitgangspunten zijn. Hiernaast geeft Martin aan dat de deur bij de Popunie altijd openstaat voor Rotterdamse muzikanten: denk hierbij aan een klankbord voor je fondsaanvraag of advies, bijvoorbeeld over promotie van je show of de organisatie van je evenement. Voor alle regelingen van de Popunie geldt, dat ze naast financiële support ook organisatorische, programmatische en promotionele support geven aan de muzikanten en organisatoren.

Popunie Music Support Rotterdam
Deze regeling focust zich vooral op startende muzikanten en organisatoren. De regeling is relatief laagdrempelig en bedoeld om te stimuleren dat Rotterdamse artiesten eerder worden geboekt, of juist hun eigen evenement kunnen gaan organiseren. Per evenement is er een maximumbijdrage van €1500,-.

Denk aan het organiseren van een kleinschalig festival, het boeken van Rotterdamse artiesten op regelmatige of incidentele basis, of het zelf organiseren van je ep releaseparty. Organisaties die structurele subsidie van de gemeente krijgen, kunnen hier geen aanspraak op maken; zij hebben hun eigen mogelijkheden om lokale acts tegemoet te komen. De Music Support regeling heeft als voornaamste voorwaarde dat het te-ontvangen bedrag volledig ten goede komt aan de (Rotterdamse) muzikant. Ook moet je de subsidie achteraf kunnen verantwoorden, door middel van het opsturen van een evaluatie, eindafrekening en facturen.

Music Export Rotterdam:
Ongeveer dezelfde regeling, maar dan voor het ondersteunen van je buitenlandse tour. Een deel van de gemaakte kosten kan je d.m.v. deze regeling dekken. Deze subsidie heeft een grens van €1000,-. Verder moet het een tour met meerdere optredens betreffen en is de bijdrage nooit meer zijn dan 50% van de gemaakte kosten. In deze ‘pot’ zit een stuk minder geld. Er kunnen ongeveer 25 tours mee worden ondersteund. Belangrijk uitgangspunt is de muzikanten Rotterdam als muziekstad promoten in het buitenland.

Wat moet je hiervoor doen? Uiterlijk zes weken voor aanvang van de tour moet de aanvraag ingediend worden. Als de aanvraag positief ontvangen wordt, dan heb je een opstartafspraak met Tom van der Vat, die veel connecties heeft met het buitenland voor je tour. Ook moet je als muzikant na afloop een tourverslag maken en je moet Rotterdam promoten tijdens de tour. Dit kan op creatieve, veelzijdige manieren, maar je moet het wel bewust doen.

De gemeente Rotterdam subsidieert kunst en cultuur (en dus ook popmuziek) via een aantal wegen. Christian legt uit:

Regeling Podiumkunsten:
Dit is de ‘traditionele subsidieaanvraag’ en heeft zes rondes per jaar. Tijdens elke ronde kan je een aanvraag indienen en na het verstrijken van de deadline krijg je uitsluitsel of je plan wordt gehonoreerd of niet. Een panel van deskundigen bepaalt of iets subsidie-waardig is of niet. Denk hierbij aan vragen als: wat is je eindresultaat? Hoe bereik je hiermee de Rotterdammers in de stad en hoe goed heb je het plan doordacht?

Samenwerking met VoorDeKunst:
Dan is er nog een meer recente, minder traditionele manier van subsidiëring die de gemeente toepast. Dit doen ze in samenwerking met crowdfunding-platform VoorDeKunst door middel van matchfunding. Hierbij ‘matcht’ de gemeente Rotterdam elk Rotterdams initiatief wat via deze website wordt gestart met maximaal 25% van het streefbedrag. Er zitten ook een aantal muzikanten in de zaal die hier ervaring mee hebben. De ervaringen hiermee zijn zeer positief. Het gemiddelde bedrag wat de gemeente Rotterdam per project sponsort is €1500,-, dus zeker de moeite!

Denk bij crowdfunding wel altijd heel goed na op welk moment je dit middel inzet; je kan het namelijk niet te vaak achter elkaar toepassen, want dan worden mensen al snel sponsor-moe van je (“Vraagt hij nou alweer om geld om zijn muziek te maken?”). Zorg er sowieso voor dat er altijd concrete tegenprestaties zijn voor de te ontvangen bedragen. Bijvoorbeeld dat als je  €20,- investeert je daarvoor een cd krijgt.

Pitcher Perfect 010
Dit is gericht op initiatieven waar nu geen plek voor is binnen de bestaande gemeentelijke regelingen. De gemeente Rotterdam vond dat jammer en heeft daarom tweemaal per jaar een pitchavond in het leven geroepen met plek voor een twintigtal pitchers. Het unieke aan deze regeling is dat er geen jury en/of experts zijn. De pitchers zijn zelf de jury. Zij bepalen zelf welke projecten geld krijgen en welke niet.

Minstens negen projecten per pitchavond worden gefinancierd. 10 mei is de eerste pitchavond. Christian Melsen geeft aan dat deze avond ook toegankelijk is voor publiek en dat, wanneer je benieuwd bent, je vooral langs moet komen om de sfeer te proeven (Verzamelgebouw ‘T Klooster | Afrikaanderplein 7 | inloop vanaf 18:45u | 19.15 – 22.30u)!

Hierna komt er een mooie suggestie vanuit Martin: waarom niet een soort New Wave-achtig principe voor singer/songwriters opstarten waarbij je met een stel gelijkgezinde muzikanten gezamenlijk aan een project werkt met nieuwe songs en dat pitchen bij een van deze avonden?

Christian geeft aan dat je ook altijd bij de gemeente kan aankloppen als je vragen hebt over bepaalde regelingen. Ga hiervoor naar de site of mail naar helpdeskcultuur@rotterdam.nl

Nationale regelingen:
De kenner op dit gebied is Arjo Klingens. Zij heeft o.a. voor De Staat een (veelbesproken) meerjarige activiteitensubsidie binnengehaald waarvoor de band een aantal speciale projecten gaat uitvoeren. Arjo valt meteen met de deur in huis: als je beginnend muzikant bent, heb je waarschijnlijk nog niet zoveel aan deze nationale regelingen. Maar, later in je carrière waarschijnlijk wel, dus het is goed om ze allemaal even op een rijtje te zetten.

Fonds Podiumkunsten
De meeste nationale regelingen vallen onder de paraplu van het Fonds Podiumkunsten. Voor een aanvraag bij het Fonds Podiumkunsten is het van belang dat je jezelf als artiest artistiek heel goed kan uitleggen. Oftewel goed uitleggen waar je vandaan komt ook, en waarom je daardoor tot dit beoogde project bent gekomen en waarom dat dan speciaal is. Bijvoorbeeld dat je een plaat gaat maken met alleen de akkoorden Em en Am en dat dan goed uitleggen hoe je tot deze keuze bent gekomen. Of een album opnemen met alleen maar bariton saxen. Ook gaat het bij deze regelingen om de uitvoering. Het moet ergens te zien zijn. Gerenommeerde podia zijn vaak (helaas) wel een pré.

Omdat er relatief weinig aanvragen vanuit de urban popmuziek kwamen is er een specifiek programma ontwikkeld bij dit fonds. Een ongeschreven regel bij rijksfondsen is namelijk dat de subsidieaanvragen als totaal een afspiegeling van de maatschappij moeten vormen. Urban als muziekstroming is momenteel erg populair en daardoor ook erg gewild als subsidieonderwerp binnen het totale podiumkunsten spectrum.

Compositiebijdrage:
Een ander voorbeeld van een specifieke regeling binnen het Fonds Podiumkunsten is die voor ‘werkbijdrage muziekauteur‘. Je krijgt hierbij een bijdrage zodat je veel (meer) tijd kunt besteden aan het schrijven en maken van muziek, gemiddeld voor een bedrag tussen de €4500,- en €9000,- (voor maximaal zes maanden).
Het is alleen best moeilijk om deze aanvraag goedgekeurd te krijgen. Daarbij is deze subsidie bedoeld voor professionele muzikanten (dus niet muziek-studerend).

Snelloket:
Vanuit het Fonds Podiumkunsten kan je ook subsidie krijgen voor een buitenlandse tour. Hier zitten echter wel een stuk meer eisen aan dan bij de Popunie Music Export-variant. Zo kan je de aanvraag alleen vanuit een rechtspersoon (b.v. stichting) doen en moet je in Nederland al een lijst hebben van 10 optredens die je in een relatief kort tijdsbestek hebt gedaan. Dit is een criterium wat soms best wel averechts werkt. Sommige artiesten zijn namelijk juist in het buitenland groot en in Nederland minder (b.v. Sevdaliza). Zij hebben moeite om dit quotum aan Nederlandse optredens te halen, terwijl juist zij veel naar het buitenland moeten/willen gaan.

Van deze regeling wordt relatief veel gebruik gemaakt. Qua bedrag gaat het om maximaal €5000,- in Europa en €7000,- buiten Europa. Check op de website van Fonds Podiumkunsten wie er zoal gebruik van heeft gemaakt. Het zal je wellicht verbazen welke bands je er tussen ziet staan!
Als je deze subsidie wilt aanvragen, dan moet je het goed en duidelijk onderbouwen en uitleggen. De mensen die het beoordelen zijn niet persé ingewijd in de muziekindustrie. Arjo geeft daarom aan: schrijf alsof het voor je moeder is.

SENA Performers Muziekproductiefonds.
Dit is een ander fonds, waarbij je relatief makkelijk een subsidie kan krijgen. Tijdens het panel is hier niet heel diep op ingegaan, want de website legt het prima uit. Juist bedoeld voor onafhankelijke artiesten, dus waarschijnlijk erg interessant voor het merendeel van de aanwezigen. De bijdrage die je kunt krijgen is voor de gemaakte kosten tijdens het maakproces. Denk hierbij aan het fysiek uitbrengen, mixen, mastering en betaling van de gastmuzikanten. Je krijgt maximaal €5000,- ter ondersteuning van je muziekproductie. 33% hiervan is in de vorm van een lening die je moet terugbetalen. De rest is een gift.

 

Het panel geanimeerd in gesprek met de deelnemers.

 

Vragen vanuit de zaal:
Als je op meerdere plekken subsidie aanvraagt, is het raadzaam om dit stil te houden?
Het is wijsheid om het juist wél te vertellen! Voor sommige aanvragen is het zelfs een pré dat je andere fondsen hebt benaderd. Dit in verband met risicospreiding; het project heeft daardoor alternatieven. Bovendien kan je dit gebruiken in het bespoedigen van de voortgang van de aanvragen. Als het ene fonds de aanvraag goedkeurt, dan kun je dat laten weten aan de andere fondsen, wat hen weer kan stimuleren om hetzelfde te doen.

Wat als je plan verandert nadat je een subsidie hebt gekregen?
Bijvoorbeeld wanneer er een optreden in het buitenland uitvalt. De bijdrage moet altijd in verhouding blijven met wat je hebt gerealiseerd. Als je minder realiseert, is de kans groot dat de bijdrage ook zal veranderen. Geef dit open en tijdig door en ga er over in gesprek met het fonds.

Zijn er subsidies voor videoclips?
Vroeger wel, maar nu nauwelijks. Eventueel kan een deel via Dutch Music Export worden vergoed, aangezien die subsidie is bedoeld voor het leveren van een bijdrage aan de gemaakte marketingkosten wanneer je internationaal aan de slag gaat.

Heb je een matchmaker nodig?
Soms moet je een matchmaker inschakelen om een subsidie te kunnen aanvragen. Een matchmaker kan je het beste zien als jouw eigen adviseur, die je helpt met het aanvragen van de juiste subsidie. Diegene weet precies waar je moet zijn voor welk aspect. Het is als het ware de voorpost van de fondsen, om te kijken naar welk fonds je het beste kan gaan.
Namens drie grote landelijke fondsen: VSB fonds, Fonds Podiumkunsten en Fonds Cultuurparticipatie is dit Gyonne Goedhoop voor Rotterdamse aanvragers. Ook hier is de urban popmuziek een onderbelichte groep, dus als je in die categorie actief bent, is het zeker interessant om haar te benaderen!

Concluderend:
Arjo geeft een mooie samenvatting van het bestaansrecht van alle subsidies in Nederland: uiteindelijk gaat het namelijk om de inhoud. Al het andere (marketing, plannen etc.) zijn eigenlijk meer randvoorwaarden voor deze inhoud. Hoe meer geld er is voor de inhoud, hoe meer onderscheidend de inhoud uiteindelijk kan worden.
Ook geeft Arjo aan: begin gewoon met het doen van subsidie-aanvragen. Geheid dat je wordt afgewezen, maar dat maakt niet uit. Daar leer je van. Je kan namelijk altijd om feedback vragen, die je vervolgens in je nieuwe aanvraag weer mee kan nemen.

Waarin moet je nu veel gewicht leggen als je een subsidieaanvraag doet? Deze afsluitende vraag stelt Martijn aan het panel. Elk komen ze met een eigen antwoord, vanuit hun eigen context:

Martin: blijf trouw aan je eigen plan/idee en kijk daarna pas bij welk fonds of welke criteria het zou kunnen passen.

Christian: zorg dat je opmaak goed is. Het oog wil ook wat. Dus geen Excel-sheet, maar in pdf, bijvoorbeeld.

Arjo: vergeet niet jezelf, als maker, ook in de begroting op te nemen. Je verdient gewoon ook een vergoeding voor repetities, tijd die je erin stopt en het optreden zelf.

 

Rotterdamse acts geselecteerd voor Popronde 2019!

Elk jaar schrijven honderden acts uit Nederland zich in voor het reizende festival, Popronde. Vorig jaar was het aantal Rotterdamse acts die de selectie hadden gehaald behoorlijk hoog. Afgelopen dinsdagavond werd de selectie van 2019 bekend gemaakt. Dit werd feestelijk gevierd in Bar³ met een heuse Popronde bingo om te raden welke Rotterdamse acts door zijn. Uit de 146 geselecteerde acts hebben wij er weer zo’n 25 gespot met roots in Rotterdam.

Rotterdamse acts die geselecteerd zijn:

AC Berkheimer, Baer Traa, Beach Coma, Beryl Anne, Boom Boom Du Terre, DEATHTRAP, Djesco10, FabzPi, FFlean, GIAN, Joan Franka, KAT SKILLS, Kay Slice, Kimberley Mungra, Merel Sophie, Oliver Oat, Out Of Skin, Paterzonen, RZLZ, SONNDR, The Beatnik, The Secret Love Parade (1/2 Rotterdams), Voidcrawler, WATWATIS en Wowi.

De Popronde is een kweekvijver voor aanstormend Nederlands talent. Op dit rondreizende festival krijgen bands de kans om hun muziek aan de man te brengen. Bands zoals De Staat, Kensington en Chef’Special begonnen hier hun carrière en ook tijdens deze editie van het rondreizende muziekcircus zou je zomaar je toekomstige favoriete act kunnen zien.

Uit bijna 1000 inschrijvingen zijn 146 talentvolle bands en artiesten gekozen die vanaf 12 september zullen meereizen met het grootste rondreizende muziekfestival van Nederland. Zij werden geselecteerd door een commissie bestaande uit circa 150 muziekprofessionals.

Bekijk hier de volledige selectie.