Investeer In Talent: Naomi Snell

Singer/songwriter en filmstudente Naomi Snell ken je misschien van De Wereld Draait Door, 3FM, Giels talentenjacht, of misschien dat je haar gezien of gehoord hebt op een van je favoriete festivals. Naomi wil muziek en film met elkaar combineren en zich daarin ontwikkelen, daarom is ze van plan om dit jaar af te studeren met een videoclip en een nieuwe single. Om dit te kunnen doen kan ze, zeker in deze onzekere corona tijden, jou hulp goed gebruiken!

Het onderwerp
Naomi omschrijft op haar VoorDeKunst-pagina waar het nummer over gaat: “Ik ben erg fan van psychologische films. Psycho, Split en Shutter Island behoren daarom tot mijn favorieten films! Een andere oude film die ik dit jaar heb ontdekt is Gaslight. De eerste film (1940) is geregisseerd door Thorold Dickinson.

Gaslighting is een vorm van manipulatie om iemand aan zijn of haar gezonde verstand te laten twijfelen. Tot op de dag van vandaag kunnen instanties, maar ook collega’s op het werk of in relatie met familie, vrienden of zelfs je partner deze manipulatietechniek gebruiken. Zowel onbewust als bewust.

Ik vond dit zo een interessante term om naar buiten te brengen, dat ik hier een nummer over heb geschreven.”

 

De crowdfunding
Op haar pagina geeft Naomi aan dat het meeste geld naar de productie van de video zal gaan. Denk hierbij aan o.a. alle apparatuur, de crew en de catering. De single moet natuurlijk ook geproduceerd, gemixed en gemastered worden en er moet ook een cover voor de single komen. Wanneer je doneert, kom je sowieso in de aftiteling van de videoclip. Afhankelijk van de donatie kun je o.a. aanwezig zijn bij de release show, een huiskamer concert, sneak preview van nieuwe nummers, link naar de single / storyboard en filmplan of zelfs een persoonlijk liedje krijgen.

Ga snel naar haar VoorDeKunst-pagina en check hoe je dit project van Naomi Snell kan steunen!

Meer over Naomi Snell kun je hier vinden:
Website
Facebook
Instagram
Soundcloud

De muzieksector in de coronacrisis: een aantal tips #1

Het coronavirus (COVID-19) heeft een behoorlijke impact op het openbare leven in Nederland en de muzieksector staat in ieder geval tot en met 6 april stil. Een hoop afgelaste shows, poppodia die de deuren plotseling hebben moeten sluiten en vooral veel mensen die hun werk niet of nauwelijks meer kunnen uitvoeren. Dat dit een grote klap is voor de sector staat vast. Maar wat kunnen we nu doen en waar kan je terecht als je in de muzieksector zit? Wij hebben een aantal actuele initiatieven en overheidsmaatregelen voor je op een rij gezet.

BANDCAMP: Supporting Artists During the Covid-19 Pandemic
Bandcamp heeft bekendgemaakt de makers en muzikanten in deze moeilijke tijden te willen steunen en realiseren zich dat de muziekinkomsten op dit moment het verschil kunnen maken. Daarom heeft Bandcamp besloten om op vrijdag 20 maart af te zien van hun eigen inkomstendeel van alle verkopen. Gedurende 24 uur (van middernacht tot middernacht PST / UCT+8) gaan dan alle verkoopinkomsten uit muziek en merchandise via Bandcamp direct naar de artiest.

Nu de cultuursector pijnlijk hard wordt getroffen vinden de secties van de Sena Raad van Aangeslotenen dat zij daarom een taak hebben met concrete plannen te komen. Besloten is tot een extra tranche Muziekproductiefonds en coulance regeling voor festivals en evenementen.

SENA: Muziekproductiefonds
Bij het Sena Performers Muziekproductiefonds kunnen muzikanten sinds jaar en dag subsidie aanvragen om opnamen van een album of ep te bekostigen. Van het aangevraagde bedrag (maximaal €5.000) is 2/3 een gift en 1/3 een renteloze lening. Normaal zijn er drie tranches per jaar.

SENA voegt daar nu een speciale tranche toe. De sectie uitvoerende kunstenaars en de sectie producenten hebben elk besloten een bijdrage van €100.000 aan deze tranche toe te kennen. In de extra tranche is daarom €200.000 beschikbaar.

Daarbij wordt ook de procedure op enkele punten aangepast, zodat musici snel aan de slag kunnen. Tot en met 12 april 2020 kunnen er aanvragen gedaan worden en uiterlijk 23 april krijgen aanvragers dan bericht of de aanvraag wordt gehonoreerd. De regels voor deze tranche zijn hier te vinden.

SENA: Coulance regeling voor festivals en live projecten
Naast de extra tranche voor het Muziekproductiefonds heeft de sectie uitvoerende kunstenaars besloten tot een coulance regeling voor festivals en live projecten die vanuit het Sena Performers Fonds gesteund worden.

Op voorwaarde dat allereerst de musici betaald worden kunnen aanvragers die eerder een toezegging ontvingen het voorschot (70% van het toegekende bedrag) aanwenden voor de onvermijdelijke kosten van schrappen van het evenement. De voorwaarden zijn hier te lezen

POPCOALITIE: Het is belangrijk om jouw financiële schade te melden
De Popcoalitie vertegenwoordigt de popsector in de breedste zin – live, makers, talentontwikkeling en producenten. In de lobby van de Popcoalitie blijkt de achillespees van de sector het gebrek aan cijfers en andere belangrijke informatie te zijn. Wie, waar, wat, hoeveel en hoezo dan?

De Popcoalitie is dit momenteel aan het oppakken met onder andere het ministerie van OCW, die met het onderzoek helpt bij het in kaart brengen van onze sector. Juist nu met de coronacrisis is het belangrijk dat de Popcoalitie duidelijk kan maken wat de schade is waar we het over hebben.

Daarom wordt er aan iedereen gevraagd deze schade zoveel mogelijk in te vullen in dit formulier. Dit geldt voor artiesten, crew, boeking- en managementkantoren, organisatoren, van alle niveaus. Juist van alle niveaus!

– Alle informatie is welkom en liefst zsm.
– Het is toegestaan om dit formulier meerdere malen in te vullen met een nieuwe melding indien nodig.
– Deze informatie zal gebruikt worden in rapportages – liever geen naam erbij? Dan kan je dat aanvinken. Hoe meer sprekende voorbeelden, met naam en toenaam, hoe beter.

De Popcoalitie roept ook artiesten, muzikanten, andere makers en zzp’ers op om zich aan te sluiten bij een vakbond, zoals Kunstenbond of BAM!.

KUNSTENBOND: Meldpunt schade ZZP’ers
De Kunstenbond wil financiële steun voor zelfstandigen. Daarvoor is er een meldpunt opgezet om de schade van zzp’ers culturele en creatieve sector in kaart te brengen. Ben je zzp’er? Vul dan ook vooral dit formulier in van de Kunstenbond.

De coronavirus crisis roept natuurlijk ook een hoop juridische vragen op. De Kunstenbond heeft hiervoor een leidraad voor zelfstandigen in de cultuursector online gezet, waarin tips en aanwijzingen te vinden zijn.

RIJKSOVERHEID: Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)
Het Bbz is onder meer ingericht voor ondernemers met tijdelijke liquiditeitsproblemen en kan ook door Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp’ers) in de culturele sector worden aangevraagd. Het kabinet heeft aangegeven dat het zzp’ers tegemoet zal komen die door de coronacrisis hun inkomen kwijt zijn.

Zo komen zzp’ers eerder in aanmerking voor een bijstandsuitkering omdat de regels daarvoor versoepeld worden. ZZP’ers kunnen voor drie maanden een uitkering aanvragen bij hun gemeenten. Het gaat om een inkomen op minimaal bijstandsniveau. Deze uitkering is een gift. Bij de aanvraag wordt niet gekeken naar de financiële situatie van de aanvrager. Er vindt dus geen zogenoemde vermogens- of partnertoets plaats.

Voor de regeling wordt een versnelde procedure opgezet, maar het kabinet waarschuwt dat deze regeling nog juridisch uitgewerkt moet worden. Het kan daardoor nog enige tijd duren voordat zzp’ers de uitkering kunnen aanvragen.

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. De regeling geldt ook voor werknemers met een flexibel contract en voor oproepkrachten.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

Er is in deze Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. De precieze voorwaarden worden nog uitgewerkt.

Uitstel van betaling van belastingen en verlagen van boetes (Belastingdienst)
Ondernemers die door het coronavirus in de problemen zitten, mogen later hun belastingen betalen. Zodra de aanvraag is toegekend, wordt de invordering door de Belastingdienst stopgezet. Het gaat om de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).

Verschuldigde invorderingsrentes die normaal betaald moeten worden nadat de betalingstermijn is verstreken, gaan van 4 naar bijna 0 procent. Dat geldt voor alle belastingschulden. Ook de belastingrente, die je moet betalen als de betalingstermijn van een belastingaanslag voorbij is, gaat naar bijna 0 procent.

Alle noodmaatregelen van de rijksoverheid vind je hier.

KAMER VAN KOOPHANDEL
Ook de KvK geeft de nodige uitleg en advies en die vind je hier.