Wat is de gageverklaring en waarom moeten we die invullen?

De gageverklaring is een formulier dat iedere keer gebruikt moet worden als je als niet-zelfstandig artiest wordt ingehuurd. Het is een formulier welke de belastingdienst verplicht heeft gesteld zodat ze kunnen zien wie wanneer hoeveel geld heeft ontvangen en welk bedrag daarvan verloond dient te worden. Als je in je eentje optreedt hoef je alleen de voorkant in te vullen. Als groep vul je op de achterkant de gegevens in van iedere muzikant: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en sofinummer. Eventueel kun je daar ook de verdeling van de gage aangeven.

Iedere muzikant moet op de achterkant van het formulier zijn handtekening plaatsen. De gageverklaring moet ingevuld en ondertekend in het bezit zijn van de opdrachtgever voordat de gage wordt uitbetaald. Tevens dient er een paspoortkopie van alle bandleden bij de verklaring toegevoegd te worden. De gageverklaring is bij de belastingdienst verkrijgbaar (en ook te downloaden). Je kunt ook een eigen formulier gebruiken mits daarop alle gegevens worden vermeld die op het model van de belastingdienst worden gevraagd.

De kleinevergoedingsregeling (KVR)

Iedere artiest mag per optreden een bedrag van maximaal €163,- ontvangen zonder dat hier premies of loonbelasting op ingehouden worden, ongeacht de werkelijke kosten. De band moet dit op de gageverklaring aangeven. Als de totale gage meer dan €163,- per muzikant is, dan moet het restbedrag worden verloond.

Dit betekent niet dat je in je aangifte inkomstenbelasting €163,- per optreden als kosten mag aftrekken. De ontvangen KVR-vergoedingen zijn voor de inkomstenbelasting gewoon inkomen. Als de werkelijke kosten lager zijn dan de ontvangen KVR-vergoedingen dan betaal je alsnog belasting over het verschil. Pas hier dus mee op!

Als je niet veel kosten maakt is het verstandiger de gehele gage te laten verlonen, anders betaal je achteraf de rekening. In dit verband is het belangrijk om te weten dat een opdrachtgever de KVR vanaf 2007 niet meer op eigen initiatief mag toepassen.

Voor de meeste situaties, dus van hobbybands tot (semi)professionals, is dit traject de meest voor de hand liggende. Hobbybands kunnen, in theorie, ook gebruik maken van de artiestenvrijwilligersregeling. In het kort komt deze regeling er op neer dat iedere muzikant per maand maximaal €180,- en per jaar maximaal €1800,- onbelast als vergoeding mag ontvangen (bedragen 2022). Voorwaarde voor de regeling is dat de muzikanten kunnen worden beschouwd als vrijwilligers, dus dat de ontvangen vergoeding niet in verhouding staat tot de verrichte werkzaamheden.

Nadeel van de artiestenvrijwilligersregeling is dat je als band over een inhoudingsplichtigenverklaring (IPV) dient te beschikken om de opdrachtgever te vrijwaren. Deze regeling is dan ook niet zozeer voor bands bedoeld maar meer voor muziekverenigingen. Als je als band gebruik maakt van deze regeling is de kans aanwezig dat de belastingdienst de betrokken muzikanten niet als vrijwilligers ziet en de band als inhoudingsplichtige alsnog een naheffing presenteert.

De Ntb (Nederlandse Toonkunstenaarsbond), opgericht in 1919, is de grootste en oudste belangenorganisatie voor musici, acteurs en dansers in Nederland. In de loop der jaren kregen zij per brief, fax, mail of gewoon face to face veel vragen rond het werken in de studio en het produceren en exploiteren van een (eigen beheer-) cd. Omdat veel van de gestelde vragen steeds weer terugkomen en dus bij meerdere muzikanten leven, is deze vraag & antwoordrubriek samen met de Popunie opgezet.

Voor meer informatie over de Ntb, dé vakbond voor musici, producers en dj’s, kijk je op hun website.