Checklist eigen beheer CD

Bij het uitbrengen van een cd in eigen beheer komt nogal wat kijken. Naast de artistieke kant (het componeren, opnemen en produceren) zijn er ook nog andere zaken te regelen.

Om de eigen beheer producent, die door de bomen het bos niet meer ziet, een steuntje in de rug te geven hier een checklist.

Heb je overeenkomsten met en toestemming van alle betrokkenen op papier?

Het gaat hier om muzikanten, componisten/tekstschrijvers, uitgevers, producers, arrangeurs, studiobazen, grafische vormgevers, eigenaars van gebruikte samples, licentienemers etc. We krijgen bij de Ntb af en toe te maken met gevallen waarbij de cd al klaar is en één van bovenstaande personen bezwaar maakt tegen de release. In de meeste gevallen kunnen ze de release juridisch verbieden en zul je op hun eisen in moeten gaan. Beter van niet, dus sluit overeenkomsten met alle musici, arrangeurs, componisten en bewaar facturen van studiobazen en andere dienstverleners waaruit blijkt dat je betaald hebt voor de verrichte werkzaamheden.

Is toestemming tot persen bij Stemra geregeld?

Het komt nogal eens voor dat de toestemming veel langer op zich laat wachten dan gedacht. Soms moet een cd presentatie zelfs uitgesteld worden.

Ben je aangemeld bij Sena Producenten en bij Sena Performers?

Mocht je muziek door de omroepen worden uitgezonden, dan gaat het meeste geld van Sena naar de producent, jij dus. Pas op dat distributeurs of licentienemers die status niet claimen bij Sena, dat gebeurt nogal eens, door onwetendheid vist de eigen beheer producent dan achter het net.

Is er een ISRC-code toegevoegd aan iedere track?

Producenten, dus ook eigen beheer artiesten, dienen hun werk bij Sena aan te melden mèt ISRC-codes, deze dient tijdens de pre-mastering aan ieder track toegevoegd te worden. De ISRC code is min of meer vergelijkbaar met het systeem van de barcode; hij bestaat uit een landencode, een bedrijfscode, het jaar van uitgave en een artikelnummer. Met een basiscode die je gratis kunt opvragen bij Sena kun je zo zelf 100.000 tracks per jaar een unieke code toewijzen.

Staat alle benodigde info op het artwork en labelopdruk?

Denk aan songtitels, auteurs, uitgevers, copyrightsymbolen, contactgegevens, catalogusnummer (kun jezelf bedenken), barcode, de medewerkers, de zin “unauthorized copying,…prohibited”.

Heb je persberichten en persfoto’s gemaakt of laten maken?

Zorg dat je een publiciteitsplan hebt en dat er iemand uit de band of een manager zich erop stort om de komst van de cd aan te kondigen.

De Ntb (Nederlandse Toonkunstenaarsbond), opgericht in 1919, is de grootste en oudste belangenorganisatie voor musici, acteurs en dansers in Nederland. In de loop der jaren kregen zij per brief, fax, mail of gewoon face to face veel vragen rond het werken in de studio en het produceren en exploiteren van een (eigen beheer-) cd. Omdat veel van de gestelde vragen steeds weer terugkomen en dus bij meerdere muzikanten leven, is deze vraag & antwoordrubriek samen met de Popunie opgezet.

Voor meer informatie over de Ntb, dé vakbond voor musici, producers en dj’s, kijk je op hun website.