Beste track

Je kunt niet meer stemmen.

Wie had volgens jou het beste Corona Initiatief van 2020?

De Belofte (powered by Music Matters)

Let op: in deze categorie kan er niet gestemd worden. De winnaar wordt bepaald door een vakjury!

Beste Podium

Je kunt niet meer stemmen.

Wat vind jij het beste Rotterdamse podium van 2020?

Beste Festival

Je kunt niet meer stemmen.

Welke act is volgens jou de Rotterdamse Belofte van 2020?

Exportprijs

Je kunt niet meer stemmen.

Wat vind jij de beste Rotterdamse track van 2021?

Beste Clubavond

Je kunt niet meer stemmen.

Wat vind jij het beste Rotterdamse album van 2020?